مدير کميته امداد امام خميني(ره) ميبد گفت:یک هزار و 162 سبد کالا به ارزش 6 میلیارد و 295 میلیون ریال در قالب طرح پویش ایران همدل بین نیازمندان توزیع شد.

حسین زین‌الدینی در نشست شورای زکات افزود: همچنین ۱۲ هزار و ۵۹۰ پرس غذا به ارزش ۲ میلیارد و ۵۸۳ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال با اجرای طرح یاد شده بین مردم نیازمند شهرستان توزیع شد.

وی در ادامه به ۲ میلیارد و ۱۱۸ میلیون و ۱۷۰ هزار ریال زکات فطریه و یک میلیارد و ۳۱۷ میلیون و ۵۰۶ هزار و ۷۹۴ ریال کفاره غیر عمد جمع آوری شده  در سال ۹۹ اشاره کرد.

این مسوول خاطرنشان کرد: در سال ۹۹ کمیته امداد میبد بیشترین میزان زکات در سطح استان یزد جمع آوری و توزیع کرده‌است.

وی در ادامه اظهار کرد: بر اساس نامه‌‌‌های صادر شده از سوی شورای زکات استان همه موسسه‌ها و مراکز خیریه که در جمع آوری زکات فعالیت دارند باید با گرفتن مجوز در زیر مجموعه شورای زکات فعالیت داشته‌باشند و در صورت مورد برخورد قانونی با آنها می‌شود.

در این نشست میزان فطریه امسال ۱۸ هزار تومان و کفاره نیز پنج هزار تومان برای هر نفر عنوان شد.

مرکز شهرستان ۱۰۶ هزار نفری میبد در ۵۰ کیلومتری شمال غرب شهر یزد قرار دارد.