بخشدار مرکزی میبد از مراحل احداث شرکت تولیدکننده گلوله‌های آلیاژی برای مصارف صنعتی بازدید و مشکلات این مجموعه تولیدی دانش‌بنیان را موردبررسی قرارداد. به گزارش روابط عمومی‌فرمانداری میبد، محمدجواد احمدی در این بازدید، حمایت از این شرکت دانش‌بنیان را ضروری شمرد. همچنین بخشدار مرکزی میبد به حمایت از این واحد تولیدی در سال تولید، پشتیبانی‌ها، […]

بخشدار مرکزی میبد از مراحل احداث شرکت تولیدکننده گلوله‌های آلیاژی برای مصارف صنعتی بازدید و مشکلات این مجموعه تولیدی دانش‌بنیان را موردبررسی قرارداد.

به گزارش روابط عمومی‌فرمانداری میبد، محمدجواد احمدی در این بازدید، حمایت از این شرکت دانش‌بنیان را ضروری شمرد.

همچنین بخشدار مرکزی میبد به حمایت از این واحد تولیدی در سال تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها تأکید و قول مساعد در پیگیری مسائل و مشکلات آن داد.