نشست هم اندیشی بانوان میبدی با مسوولان در محل هتل کریاس پلاس برگزار شد و طی آن موضوعات مختلف از جمله چالش‌‌‌های فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست همچنینبانوان مسوول در ادارات و ارگانهای مختلف به بیان عملکردها و پیشنهادات خود پرداختند و مقرر شد طرح‌های تحکیم بنیان خانواده و مقابله با آسیبهای اجتماعی به صورت برنامه محور و با تشکیل گروه‌های اندیشه ورز ارایه و اجرا شود.