رییس منابع طبیعی و آبخیزداری میبد گفت: ۱۲ میلیارد تومان از اعتبارات صندوق ملی با پیگیری‌‌‌های انجام شده در۲ تا سه سال گذشته جذب و صرف ایجاد بندهای خاکی، آبگیری قنوات و چاه‌ها و بیومکانیکی شهرستان شده‌است.

جمال جنتی در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه میبد افزود: بخش‌های  روستایی میبد به خصوص ندوشن از مناطق محروم بودند و اقدامات انجام گرفته در۲ تا  سه سال گذشته دراین مناطق به دنبال اعتبارات جذب شده نسبت به ۴۰ سال اخیر چشمگیر است.

وی در ادامه اظهار کرد: خوشبختانه با اعتبارات گرفته شده، آبدهی قنوات و چشمه‌ها و چاهها به چهار تا پنج برابر رسیده‌، پوشش گیاهی منطقه با همکاری اهالی حفظ شده، همچنین اثر بخشی اجرای پروژه‌های آبخیز داری در منطقه و سفره‌های آب زیر زمینی مورد بررسی قرار گرفته‌است.

رییس منابع طبیعی و آبخیزداری میبد بذرپاشی با پهپاد  برای اولین بار در استان را را نیز یادآور شد که به دنبال آن بذرهای درمنه و آنغوزه تا سینه کوه‌ در مراتع ندوشن بذرپاشی شد.

وی به احیای جنگل‌ها با آبیاری قطره‌ای و همچنین آبیاری فیتیله به صورت آزمایشی با کاشت ۵۰ اصله بنه و بادام کوهی در منطقه بنستان اشاره کرد که تا کنون خوب جواب داده و در صورت جواب‌دهی توسعه داده می‌شود.

راه‌اندازی اولین ایستگاه پایش فرسایش بادی در میبد

جنتی به عملیات بیابان زدایی و راه‌اندازی اولین ایستگاه پایش فرسایش بادی با دانش بومی‌با همکاری دانشگاه یزد با هزینه کرد حدود یک میلیارد تومان نیز اشاره کرد.

وی با تاکید بر موثر بودن همکاری و مشارکت مردم در اجرای کامل طرح‌ها و پروژه‌‌‌های مابع طبیعی و آبخیزداری، دادن مجوز بهره‌برداری از گیاهان مانند آنغوزه با مشخص کردن محدوده و از طریق مزایده و همچنین معادن به شرط ارزآوری را نیز از وظیفه‌های تعیین شده اداره منابع طبیعی و آبخیز داری عنوان کرد.

 رییس منابع طبیعی و آبخیزداری میبد با یادآور شدن چهار وظیفه منابع طبیعی شامل حفاظت، احیا، توسعه و بهره برداری، تصریح کرد: کل اراضی ملی خارج از حریم شهر شامل پوشش گیاهی، خاک و آب به نام دولت و به نمایندگی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور است و هر گونه حفاظت، احیا، توسعه و بهره برداری باید با مجوز منابع طبیعی انجام گیرد.

وی با درخواست از خبرنگاران و رسانه‌‌‌های شهرستان در بازتاب دادن اقدامات انجام شده وهمچنین مورد چالش قرار دادن آنها در پاسخ به سوالات مطرح شده، راندمان بالای ۹۰ درصد اقدامات انجام شده واگذاری اراضی

مرکز شهرستان ۱۰۶ هزار نفری میبد در ۵۰ کیلومتری شمال غرب شهر یزد قرار دارد.

ایرنا