اولین بارش برف زمستانی مصادف با ۱۳ رجب و هفتم اسفند ماه سال ۹۹ در میبد شادی موجب شاد شدن مردم به خصوص کودکان و نوجوانان و ارسال تصاویر در صفحات مجازی شد.

بارش برف باعث می‌شود که مردم به خصوص کودکان روزی متفاوت را با پرتاب کردن گلوله برف به سمت یگدیگر و درست کردن آدم برفی و و ستاره هایی که در پرتو نور خورشید آب می‌شوند، بپردازند و شادی را به همدیگر هدیه کنند.

تصاویر و فیلم هایی از بارش برف از سوی کاربران صفحات مجازی به پایگاه خبری میبد نیز ارسال شد که تقدیم نگاه سبز شما می‌شود.

البته این نکته قابل ذکر است که تصاویر ارسال شده به یقین از سوی افرادی گرفته شده که دلشان برای آثار تاریخی و صنایع دستی میبد می‌تپد و در هر کسوت و شغلی با ارزشمند شمردن فرهنگ و پیشینه تاریخی دیار خود، معرف آثار باستانی و جلوه‌‌‌های بی نظیر زادگاهشان هستند.

میبد در پنجم آذرسال ۱۳۹۷ به عنوان شهر جهانی زیلو معرفی شد، شهری که همچنین مهد و نمود صنایع دستی دیگری مانند سفال و سرامیک، کاربافی، موتابی و خراطی سنتی نیز شناخته می‌شود.