رییس نظام مهندسی میبد گفت: شیوع ویروس کرونا علی رغم ایجاد مشکلات زیاد موجب برنامه ریزی برای تکمیل سامانه‌های الکترونیکی سازمان‌ها به ویژه نظام مهندسی و کاهش رفت و آمدهای مرتبط به پییگیری امور اداری و پاسخگویی ۴۸ ساعته به مردم شده‌است.

محمدحسین صباغی فیروزآبادی در نشست خبری با خبرنگاران میبد افزود: ایجاد سامانه‌های مشترک و ارتباط  الکترونیکی  بین ارگان‌ها به خصوص شهرداری و نظام مهندسی موجب ایجاد دگرگونی و تسریع در به سرانجام رساندن پرونده‌های اداری شود.

وی یادآور شد: ویروس کرونا بر روی خیلی مشاغل و زندگی روزمره مردم تاثیر داشت و با این حال موجب روی دادن اتفاق‌های مهم و درس گرفتن و برداشتن گامهایی به سمت ارتقای شبکه‌ها وسامانه‌ها و فنی تر شدن و به روز شدن آموزشها گردید.

رییس نظام مهندسی میبد در ادامه با اشاره به زلزله خیز بودن کشور گفت: باید با فرهنگ سازی  و به کمک رسانه‌ها استفاده از دانش نظام مهندسی و به کارگیری اصولی ابزار و مصالح و مواد اولیه به ساختمان سازی ایمن با صرف ۵ درصد هزینه ساخت را در جامعه رواج داد.

صباغی در پاسخ به سوالات حبرنگاران نیزبا اشاره به اینکه مردم بیشتر خودشان سازنده ساختمان‌ها هستند، نسبت به  فرهنگ سازی ساخت و ساز ایمن، وقت گذاشتن و دقت در ساختمان سازی تاکید کرد.

وی تصریح کرد: در همه جا حتی در سطح دریا با رعایت شرایط و اصول و استفاده از انواع مواد اولیه و مصالح با توجه به فضا و محیط جغرافیایی می‌توان به صورت ایمن ساختمان‌سازی کرد.

این مسوول همچنین در مورد مسکن مهر گفت: علی رغم وجود ایرادها و کم کاری‌های و عدم اجرای مناسب پروژه مسکن مهر، نباید نقاط قوت آن را نیز نادیده گرفت، این پروژه تجربه‌ای برای برنامه ریزی طرح ملی مسکن با نظارت بنیاد مسکن و سازمان مهندسی شد.