مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه انواع انسولین در داروخانه‌‌‌های منتخب و دولتی به صورت مستمر توزیع می‌شود، گفت: بیماران می‌توانند با استفاده از اپلیکیشن تیتک به راحتی به نزدیک‌‌ترین داروخانه‌ عرضه کننده این داروی درمانی دیابت دسترسی پیدا کنند.

دکتر سید حیدر محمدی توزیع انسولین قلمی‌را به صورت مستمر و روزانه  و با تعداد  محدود در داروخانه‌‌‌های منتخب و دولتی عنوان کرد.

وی ادامه داد: با ثبت نسخه در سامانه تیتک هر بیمار تنها به اندازه مصرف ماهانه خود امکان تهیه انسولین قلمی‌را دارد و دیگر مانند گذشته هیچ فردی نمی‌تواند مازاد بر نیاز ماهانه خود، انسولین قلمی‌تهیه و حتی ذخیره کند.

این مسوول تصریح کرد: در صورت ورود اطلاعات تکراری برای یک بیمار، سامانه اجازه عرضه دارو را به داروخانه نمی‌دهد.

 وی با بیان اینکه انسولین قلمی‌ارزبرترین داروی مصرفی کشور است، افزود: در مدتی که سازوکار عرضه انسولین با ثبت در سامانه تیتک صورت می‌گیرد، علاوه بر جلوگیری از نشت دارو به بازار آزاد و قاچاق معکوس آن، تقاضای انسولین حدود به حدود یک دهم کاهش پیدا کرده است.

 مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: بیماران برای دسترسی بهتر به انسولین مورد نیاز خود، می‌توانند با نصب اپلیکیشن تیتک (TTAC) در قسمت داروهای کمیاب، نوع انسولین قلمی‌مورد استفاده را وارد کرده، محدوده سکونت خود را انتخاب و به راحتی به لیست داروخانه هایی که داروی مدنظر را موجود دارند، دسترسی پیدا کنند.

وی با تاکید براینکه انسولین قلمی‌از لحاظ دارویی هیچ تفاوتی با انسولین رگولار و NPH ندارد، یادآور شد: بیماران برای اطمینان از دسترسی به داروی از آسانترین راه ممکن می‌توانند با مشورت پزشک معالج خود از انسولین رگولار و NPH که به وفور در داروخانه‌‌‌های سراسر کشور وجود دارد استفاده کنند.