معاون بهبود تولیدات دامی‌سازمان جهاد کشاورزی یزد با اشاره افزایش بهره وری در تولیدات دامی‌استان یزد گفت: پرورش و نگهداری دام‌‌‌های اصلاح شده و پر تولید و همچنین اعمال مدیریت علمی‌و صحیح در واحدهای تولیدی هزینه‌ها را کاهش و بهره وری را افزایش می‌دهد.

نادر سلیم افزود: سازمان طی درچند سال اخیر همواره با برنامه ریزی دانش بنیان در زمینه ارتقاء سطح بهره وری با افزایش تولید و کاهش هزینه‌ها در واحدهای دامپروری تلاش نموده و در این خصوص پیشرو بوده است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر در زمینه پرورش دام‌‌‌های سبک اصلاح شده پر تولید بالغ بر ۵۰ واحد با ظرفیت بیش از ۱۰هزار دام نسبت به تولید نژادهای پربازده شیری و گوشتی مناسب با اقلیم منطقه و استان مشغول به فعالیت هستند.

این مسوول همچنین اضافه کرد: در این راستا ۲۰ واحد پرورش گاو شیری نیز با جمعیت بالغ بر ۵۰۰۰ راس دام مولد، تلیسه اصلاح شده مورد نیاز واحدهای گاو شیری استان را تولید می‌کنند.

گفتنی است استان یزد در حال حاضر توانسته با پرورش و نگهداری دام‌‌‌های اصلاح شده و پربازده با تولید نزدیک به ۲۹۰هزار تن، ۵۰درصد بیش از نیاز استان شیر به بازار عرضه کند.