کوزه و قلک سفالی از ظروف و ۲ نمونه از انواع کاربری‌های سفال روش ساختی مانند هم دارند و با دستان هنرمند ماهر هنرمند سفالگر شکل داده می‌شوند.

آموزش ساخت کوزه و قلک ارایه شده توسط هنرمند سفالگر میبدی جمال آقایی:

ساخت کوزه سفالی
ساخت قلک سفالی