ظروف و کاربری‌های سفالین از گل میبد و به دستان ماهر هنرمندان سفالگر این شهرستان ساخته شده‌اند.

تصاویری از کارگاهها و بازار سفال میبد و فعالیت سفالگران میبدی: