رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد گفت: چهار هزار کشاورز یزدی در قالب طرح رونق خاک به صورت رایگان خدمات مشاوره دریافت می‌کنند.

سید جمال سجادی پور با بیان اینکه ارائه آخرین دستاورد‌ها و مباحث افزایش تولید در واحد سطح به کشاورزان، میزان تولید در استان را چند برابر می‌کند، اظهار کرد: چهار هزار کشاورز با عنوان طرح رونق خاک به صورت رایگان با همکاری مجموعه ترویج سازمان جهاد کشاورزی مشاوره می‌شوند.

وی این طرح را یکی از طرح‌‌‌های چهل گانه دومین کنگره ملی ۴۰۰۰ شهید استان دارالعباده و دارالعلم یزد دانست و افزود: با توجه به شرایط کرونایی حاکم بر جامعه دوره‌‌‌های مشاوره در قالب وبینار و به صورت مجازی برگزار می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد با بیان اینکه در کنار این دوره‌ها سلسله نشست‌‌‌های مشاغل خرد با منابع آب و اراضی اندک برای کشاورزان روستایی برگزار می‌شود، گفت: پرورش دام‌‌‌های سبک پر تولید، پرورش آبزیان، کشت گیاهان دارویی و انواع تولیداتی که می‌تواند به رونق روستاها کمک کند حرکت جدیدی را برای تامین امنیت غذایی در استان آغاز می‌کند.

علی فاطمی‌نیا، مدیر کل دامپزشکی استان یزد، با اشاره به حضور مشاوران دامپزشکی در کنار مشاوران کشاورزی در طرح رونق خاک، اظهار کرد: هدف از اجرای این طرح افزایش بهره وری و تولید و همچنین امنیت غذایی است تا در نتیجه جامعه سالمی‌را داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه یکی از رسالت‌‌‌های اصلی مجموعه دامپزشکی حفظ و حراست از جمعیت دامی‌و همچنین تامین امنیت غذایی است، افزود: امیدواریم در راستای اجرای این طرح که به نیت شهدای استان انجام می‌شود خدمتی به مردم کرده باشیم.

کمیته ارتباطات و رسانه دومین کنگره ملی ۴۰۰۰ شهید استان دارالعباده و دارالعم