کتاب خواندن از جمله کارهای مفید و با ارزش است، روزهای کرونایی خود را می‌توان با روی آوردن به مطالعه کتابهای خوب غنی و شاد کرد و نگرش و نگاه خود به زندگی را تغییر داد.

حدود ۹ ماه است که روزها و ماههایی  را پشت سر گذاشتیم، روزها و ماههایی که که با غم مبتلا شدن به کرونا سپری شد و مرتب پیامها و توصیه‌ها و دستورالعمل‌های پیشگیری از مبتلا شدن به ویروس کرونا دریافت کردیم.

بهترین راه پیشگیری ماندن در خانه و قرنطینه خانگی سفارش شده و برای همه ما این روزهای ماندن در خانه کسل کننده است و باید به نوعی خود را با سرگرم کردن به کارهای عقب مانده و انجام فعالیتهای مورد علاقه از کسالت و غم بیمار شدن نجات دهیم.

مطالعه کردن بهترین راه نجات از افکار زیادی است که به سراغ ما آمده و زندگی را برایمان کسل کننده و یا پر از استرس و نگرانی می‌کنند و به نوعی باعث می‌شوند که ساعتهای عمر خود را بیهوده به هدر دهیم و چه خوب است.

چه خوب است، زمانی که قصد مطالعه کردن می‌کنیم، کتابهایی را انتخاب کرده و بخوانیم که نوع نگاه و نگرش ما به زندگی را تغییر داده و  به سوی امید داشتن به زندگی سوق دهد و مهارتها و اعتماد به نفس ما را افزایش دهد.