حدیث رفیعی نیا به مدت ۳ سال است که در زمینه میناکاری روی سفال و مس و مینای هفت رنگ رزین اپوکسی و همچنین نقاشی روی سرامیک فعالیت دارد.

حدیث رفیعی نیا به مدت ۳ سال است که در زمینه میناکاری روی سفال و مس و مینای هفت رنگ رزین اپوکسی و همچنین نقاشی روی سرامیک فعالیت دارد.

این هنرمند تصاویر زیبایی از خلاقیت‌های هنر خود به سایت بازارچه کارآفرینی ارسال کرده است.

تلفن تهیه سفارش محصول: ۰۹۰۲۹۹۴۰۹۰۲