وجیهه زارع مهرجردی با پرداختن به شمع سازی و تولید انواع شمع‌‌‌های زیبا و فانتزی در حوزه مشاغل خانگی فعالیت دارد.

وجیهه زارع مهرجردی با پرداختن به شمع سازی و تولید انواع شمع‌‌‌های زیبا و فانتزی در حوزه مشاغل خانگی فعالیت دارد.

این هنرمند میبدی در آستانه شب یلدا، شمع هایی با تم یلدایی با عناوین حروف، فانوسی، انار و شمع برش انار را آماده عرضه و فروش دارد.