مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی‌میبد برگزار شد و با قدردانی از سرهنگ سید محمد طاها موسوی، سرهنگ نبی پور به عنوان فرمانده ناجا در میبد معرفی شد.

سرهنگ سید محمد طاهر موسوی در مرداد ماه سال ۹۴ به سمت به سمت فرماندهی انتظامی‌میبد انتخاب شد و به مدت پنج سال در این سمت به خدمت رسانی به مردم میبد پرداخت.