جلسه در خصوص شرایط بحرانی کرونا و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در روستاهای بخش مرکزی با حضور محمدجواد احمدی بخشدار، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی‌روستاهای بخش مرکزی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی‌فرمانداری میبد، محمد جواد احمدی در این جلسه در خصوص نظارت دهیاران بر دستورالعمل‌های مصوبات ستاد کرونا، ممنوعیت برپایی هرگونه مراسم در آرامستان‌ها و […]

جلسه در خصوص شرایط بحرانی کرونا و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در روستاهای بخش مرکزی با حضور محمدجواد احمدی بخشدار، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی‌روستاهای بخش مرکزی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی‌فرمانداری میبد، محمد جواد احمدی در این جلسه در خصوص نظارت دهیاران بر دستورالعمل‌های مصوبات ستاد کرونا، ممنوعیت برپایی هرگونه مراسم در آرامستان‌ها و بازدید دهیاران از نانوایی‌ها و میوه‌فروشی‌ها مبنی بر رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی تأکید نمود.