ابریشم دوزی پرنده

مريم سماک جلالي مدرس سوزن دوزی      در دانشگاه فنی شريعتي تهران   برای آشنایی شما با ابریشم دوزی پرنده چند نمونه ابریشم دوزی پرنده را با رنگ بندیهای خاص تقدیم حضور سبزتان می نماییم . ابریشم ، روش دوحت این پرنده است که به صورت کوتاه و بلند دوخته می شود . دوخت […]

1869_121

مريم سماک جلالي مدرس سوزن دوزی

     در دانشگاه فنی شريعتي تهران

 

برای آشنایی شما با ابریشم دوزی پرنده چند نمونه ابریشم دوزی پرنده را با رنگ بندیهای خاص تقدیم حضور سبزتان می نماییم .

photo_2016-10-07_10-06-23

ابریشم ، روش دوحت این پرنده است که به صورت کوتاه و بلند دوخته می شود . دوخت به روش لبه دوزی و شلال با هم بست می شود .

photo_2016-10-07_10-07-05

photo_2016-10-07_10-07-11

photo_2016-10-07_10-07-38

photo_2016-10-07_10-07-33

photo_2016-10-07_10-07-29

photo_2016-10-07_10-07-41

photo_2016-10-07_10-07-59

photo_2016-10-07_10-07-54

photo_2016-10-07_10-07-50

photo_2016-10-07_10-07-47

برای آشنایی بیشتر با ابریشم دوزی می توانید به این لینک مراجعه کنید :

http://sayah45.com/fa/news/5746

منبع : telegram.me/dayeratolmaarefsozandozisamak – مريم سماک جلالي مدرس سوزن دوزی در دانشگاه فنی شريعتي تهران

آموزش رايگان همه سوزن دوزی های اصیل ایرانی در کانال دائره المعارف سوزن دوزی ایرانی