رعایت توصیه‌های بهداشتی کرونا در پمپ بنزین‌ها جدی گرفته‌شود

کارشناس مسوول بهداشت حرفه‌ای گفت : پمپ بنزین‌ها یکی ازمکان‌های پر خطر و با ریسک بالا در انتقال ویروس کرونا هستند و لازم است مردم و پرسنل در این محیط ها خود را ملزم به رعایت توصیه‌های بهداشتی بدانند و آن را جدی بگیرند.

به گزارش پایگاه خبری بام میبد سید احمد فلاح یخدانی در گفت و گو با شبکه جام جم با اشاره به لزوم رعایت توصیه‌های بهداشتی کرونا در پمپ بنزین‌ها افزود: پمپ بنزین‌ از مکانهایی است که به خاطر داشتن بیشترین آلودگی سطوح و محل تردد مردم از نظر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی نباید از نظر دور نگه داشته شوند.

وی ادامه داد: با توجه به دستورالعمل‌های بهداشتی کرونا عملیات زدن رمز کارت و سوخت گیری بر عهده اپراتور پمپ بنزین و باز کردن درب باک بنزین و کشیدن کارت با راننده است.

کارشناس مسوول بهداشت حرفه‌ای گذاشتن دستکش در پمپ بنزین‌ها را متذکر شد و به لزوم ضد عفونی سرویس‌های بهداشتی ، وسایل حفاظت فردی و محیط بنزین‌ها نیز اشاره کرد.

وی نگرفتن پول نقد از رانندگان را یادآور شد و خاطرنشان کرد : مردم باید به این موضوع توجه داشته و در مراجعه به پمپ بنزین کارت برای پرداخت هزینه بنزین به همراه داشته‌باشند.

فلاح با اشاره به ماده 91 قانون کار تصریح کرد: کارفرمایان موظف هستند امکانات لازم را دراختیار کارگر گذاشته و همچنین به وی رعایت اصول ایمنی و حفاظتی را آموزش دهد.

وی در ادامه اظهار داشت: متاسفانه اپراتورهای پمپ بنزین به آن باور که محل اشتغال آنها در ارتباط با کرونا از مکانهای پر خطر است ، نرسیده و آموزش ندیده‌اند.

کارشناس مسوول بهداشت حرفه‌ای تصریح کرد: باید با مدیریت یکپارچه و با فرهنگ سازی و نظارت با همکاری بازرسان شبکه بهداشت و درمان ، اصناف ، ائمه جماعات ، شوراهای محل ، کسانی که رسالتی را در جامعه بر دوش دارند و در کل همه مردم رعایت دستورالعملهای بهداشتی را نهادینه کرد.