کرونا نذری‌ها و برپایی مراسم‌های نیمه شعبان امسال را متفاوت کرد

کرونا غم‌های زیادی بر دلها گذاشت اما با متفاوت کردن نذری‌های نیمه شعبان و برپایی مراسم‌ها موجی از همکاری و همبستگی مردم ، هیئت‌های مذهبی و نیروهای بسیجی را نیز آفرید.

هر سال نیمه شعبان در هر کوچه و خیابانی از شهر بساط توزیع شربت و شیرینی و شله زرد برپا بود ، ترافیک خودروها و صدای بوق بوق آنها در سطح شهر غوغایی برپا می‌کرد ودل کوچک و بزرگ هر خانواده‌ای  را به سمت بیرون از خانه و تماشای منظره‌هایی از شادی و پایکوبی پرواز می‌داد.

خیمه‌ها و چادرهایی در محله‌هایی از شهر برپا می‌شد و عروسک‌های نمایشی در آنها  قرار می‌گرفتند و هرکدام  با حرکات زیبای خود چگونگی انجام شعل‌ها در زمانهای نه چندان دور را به نمایش می گذاشتند.

اما امسال به خاطر سایه افکندن بیماری کرونا بر شهرها نیمه شعبان را متفاوت از سال‌های گذشته  سپری می‌کنیم.

نذری‌هایی متفاوت

از توزیع شربت و شیرینی خبری نیست ، خیابان‌ها همانند سال‌های گذشته چراغانی نشد ، همچنین جای عروسک‌های نمایشی خالی است.

محله محمودآباد و بارجین میبد به خاطر وجود عروسکهای نمایشی ازدحام جمعیت و ترافیک خودروها را ندارد  و کسی گزارشی از برگزاری این آیین‌ها نمی‌دهد.

با وجود همه اینها دیروز در هر خانه‌ای در شهرکوبیده شد و زنگ هر منزلی در محله‌ها به صدا درآمد و همه نذری‌هایی متفاوت نظیر بسته‌های خوراکی و بهداشتی دریافت کردند ، چراغانی خیابان‌ها نیز جای خود را به نورافشانی آسمان در شب داد.

برگزاری مراسم «شو نیمه شعبان» با حضور بزرگترها

د ربرگزاری «شو نیمه شعبان» در محله شاه جهان آباد میبد نیز بزرگترها به جای کودکان به در خانه ها رفتند و به جای گرفتن خوراکی نذری دادند.

هیئت های مذهبی ، خیرین و نیروهای بسیجی و مسوولان  میبد همه دست به دست هم دادند و در محله‌های شهر نظیر شاه جهان آباد ، محمود آباد ، بشنیغان ، ده آباد ، خانقاه ، مهرجرد و… توزیع کننده کننده نذرهایی متفاوت از سالهای قبل شدند.

موسسه هایی نظیر موسسه اندیشه مطهر میبد که زیر نظارت اداره بهزیستی فعالیت دارد مردم را به برپایی شرکت در نورافشانی و خواندن زیارت آل یاسین و به صدا درآوردن بانگ صلوات فرا خواندند.

باران رحمت الهی نیز بر سر مردم جاری شد و شادی آنها را دوچندان کرد ، شادی و خوشحالی که که این روزها خواهی نخواهی  به غم  و ناراحتی از دست دادن عده‌ای از مردم به خاطر بیماری کرونا نیز آمیخته‌است.

همچنین گزارش‌هایی از حوادث سیل نیزدر فضاهای مجازی مخابره شد که دل مردم را به درد آورد.

امید که با جدی گرفتن تدابیر اندیشیده شده توسط مردم از این روزهای به غم آلوده رهایی یابیم و برپا کردن بساط شربت و شیرینی و شله زرد را در روزهای خوش زندگی خود و هموطنان به نظاره بنشینیم.

مرکز شهرستان ۱۰۵هزار نفری میبد در ۵۰ کیلومتری شمال غرب شهر یزد مرکز این استان قرار دارد.  

ایرنا