وقتشه بیرون بزنیم / سیزدهمین روز بهار نمی‌دونم چی شد سیزده بدر شد / گوشم از جیغ و داد و نعره کر شد به یاد تعطیلات رفته از دست / غم و غصه کنارم همسفر شد از آجیل شب عید مونده تخمه / تموم پسته‌ها زیر و زبر شد رو پیچ و تاب سبز سبزه […]

وقتشه بیرون بزنیم / سیزدهمین روز بهار

س

نمی‌دونم چی شد سیزده بدر شد / گوشم از جیغ و داد و نعره کر شد
به یاد تعطیلات رفته از دست / غم و غصه کنارم همسفر شد
از آجیل شب عید مونده تخمه / تموم پسته‌ها زیر و زبر شد
رو پیچ و تاب سبز سبزه ی عید / گره از بخت ما هم کور تر شد
عروس تنگ من، زندانی عید / از آن قصر بلوریش به در شد
دروغ سیزده هر ساله ی ما / عجب عیدی به نیکویی بسر شد

س

سلام خوبی؟ یه چیزی میخواستم بگم
پارسال اون همه سبزه گره زدی هیچی نشد
بیا امسال درخت گره بزن شاید فرجی شد!

س

ساقی گل و سبزه بس طربناک شده ست / دریاب که هفته‌ی دگر خاک شده ست
می‌نوش و گلی بچین که تا در نگری / گل خاک شده ست و سبزه خاشاک شده ست
(با آرزوی روزی شاد در کنار طبیعت)

س
روز سیزده بدر  روز گره زدن آرزوها با طبیعت

مبارک باد

س

گذشت سیرده روز از عید  باز هم می‌گذرد

بیاییم با گره زدن سبزه زارها با خود عهد کنیم

با هم مهربان بودن در این روزهای گذرا را

س

روز طبیعت مبارک خوش باشید با

گشت و گذار در دامان طبیعت