شبکه بهداشت شهرستان میبد به عنوان متولی سلامت شهرستان با رسانه‌ها تعامل ندارد و روابط عمومی‌ها پوشش دهنده جلسات آن هستند.

شبکه بهداشت میبد علیرغم داشتن نقش و جایگاهی ویژه که به رصد سلامت و بهداشت جامعه مربوط می‌شود با خبرنگاران و رسانه‌ها تعامل نداشته و جلسات خبری خود توسط روابط عمومی‌فرمانداری میبد که به عنوان خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما فعالیت دارد پوشش می‌دهد.

با توجه به اینکه مردم باید در جریان آنچه در شورای سلامت شهرستان می‌گذرد و تصمیماتی که اتخاذ می‌گردد باشند لازم است این جلسات به خبرنگاران شهرستان جهت پوشش خبری اطلاع رسانی شود تا پوشش خبری مناسبی از آن داشته باشند.

به یقین هر خبرنگار و رسانه ای پوشش خبری خاص خودش را دارد و نمی‌توان تنها با پوشش خبری روابط عمومی‌ها از مسائل حوزه سلامت نظیر آلایندگی محیط زیست که کسی در شهرستان پاسخگوی آن نیست و دچار نوعی ابهام است و همچنین منشاء بسیاری از بیماریها می‌باشد، تجزیه و تحلیل درستی داشت.

امید که متولیان سلامت استان و کشور در این ارتباط به صورت جدی وارد شده پاسخگوی نادیده گرفتن خبرنگاران و رسانه‌‌‌های شهرستان در حوزه سلامت باشند.