هر ساله در صبح روز عاشورا مراسم عزاداری حسینی در حسینیه بزرگ فیروزآباد میبد با حضور گسترده و پر شور عزاداران سالار شهیدان و یارانش برگزار می‌شود.

هرساله در صبح روز عاشورا مجلس سوگواری عزاداران حسینی در حسینیه بزرگ فیروزآباد میبد با حضور پر شور و گسترده مردم عزادار سالار شهیدان برپا است.

دراین مراسم با شکوه که از ابتدای صبح شروع و تا ساعت۲ تا ۳ بعد ازظهر ادامه دارد هیئت عزاداری‌‌‌های هر کدام با شوری حسینی به میدان می‌آیند به گونه ای که یک بار هیئت حسینی فیروزآباد از ورودی حسینیه از سمت خیابان سلمان وارد حسینیه شده و به عزاداری می‌پردازند و یک بار نیز هیئت ابوالفضلی فیروزآباد از ورودی محله دروگ برای عزاداری وارد حسینیه می‌شوند.

برای وارد شدن هیئت اسب و کتل نیز چنین نظمی‌برقرار است و بعد از اتمام عزاداری هم آیین نخل برداری با منتقل کردن نخل از حسینیه فیروزآباد به سوی حسینیه چهارده معصوم برگزار می‌شود.

مراسم عزاداری عاشورای حسینی در حسینیه بزرگ فیروزآباد میبد