هیئت سنتی شاه حسن شاه حسین میبد بعد ازعبور از کوچه‌‌‌های بافت تاریخی میبد و اجرای مراسم هرشبه هر ساله درشب عاشورای حسینی با شب زنده داری به اجرای مراسم جوش زنی در امامزاده سید صدرالدین قنبر این شهرستان می‌پردازند.

هیئت سنتی میبد متشکل از هیئت‌‌‌های میبد بالا هر شب از دهه اول محرم از مسجد مهدیه با خواندن اشعار هر شب به سمت مسجد جامع میبد حرکت می‌کند و در انجا با پیوستن هیئت کوچُک به سمت امامزاده می‌روند که در مسیر در دروازه بشنیغان هیئت بشنیغان نیز به آنها می‌پیوندد و با شکل گرفتن هیئت متحدین یا «شاه حسن شاه حسین میبد» به سمت امامزاده سید صدرالدین قنبر می‌رسند و مراسم هر شبه که تشکیل زنجیره اتحاد است را اجرا می‌کنند.

این هیئت در شب عاشورا با حضور عزاداران حسینی تا اذان صبح و نیز بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب مراسم جوش زنی و مرثیه خوانی دارند.

در این شب هر کس نذری دارد با به جا آوردن آن درگوشه گوشه صحن امامزاده ازعزاداران با دادن چای، شیر، لبو و… پذیرایی می‌کند.

هیئت سنتی شاه حسن شاه حسین درشب عاشورای حسینی

همچنین بیننده مراسم شب هفتم هیئت سنتی میبد در شب هفتم دهه محرم امسال باشید:

مراسم سنتی شاه حسن شاه حسین میبد شب هفتم دهه محرم سال ۹۸