اولین کاری که باید یاد بگیرید تشخیص نکات آموزشی یک مبحث است. برای مدتی هنگام مطالعه‌ی دقیق یک مبحث نکاتی را که مهم تشخیص می‌دهید نشان‌دار کنید. اگر زیر اکثر مطالب کتاب خط کشیده‌اید هنوز تشخیصتان ضعیف است. به همین دلیل به دانش‌آموزان توصیه می‌کنم با حل تست‌های کتاب آبی و کتاب سوالات پرتکرار، در […]


اولین کاری که باید یاد بگیرید تشخیص نکات آموزشی یک مبحث است. برای مدتی هنگام مطالعه‌ی دقیق یک مبحث نکاتی را که مهم تشخیص می‌دهید نشان‌دار کنید. اگر زیر اکثر مطالب کتاب خط کشیده‌اید هنوز تشخیصتان ضعیف است. به همین دلیل به دانش‌آموزان توصیه می‌کنم با حل تست‌های کتاب آبی و کتاب سوالات پرتکرار، در تشخیص نکات مهم آموزشی، تبحر یابند. وقتی از این مرحله گذشتید برای خلاصه‌ کردن مطالب هر مبحث به نکات زیر توجه کنید:

یک دفترچه‌ی خلاصه‌برداری برای هر درس در نظر بگیرید.

در ابتدای خلاصه‌ی هر مبحث کلیدواژه‌های آن مبحث را بنویسید. مثلاً در رابطه با نور و آینه‌ها، کانون، مرکز شیء، تصویر حقیقی و مجازی و… کلیدواژه است.

نکات آموزشی مهم آن مبحث را با بیان و کلمات خودتان و نه از روی کتاب یادداشت کنید؛ به طوری که همه‌ی مطالب مهم را پوشش داده و توضیحات اضافی در آن نباشد. این کار را زمانی می‌توانید به‌درستی انجام دهید که مطلب را به‌درستی فهمیده باشید. به این ترتیب اگر یک مبحث مثلاً ۸ صفحه‌ی کتاب درسی باشد، قاعدتاً باید حدود یک صفحه خلاصه شود.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

منبع:  مائده آقابرارپور – کانون فرهنگی آموزش قلم چی