یزد- ایرنا- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار میبد گفت: برنامه‌‌‌های شادی برای برگزاری هفته نشاط اجتماعی برنامه ریزی شده وانجمن نمایش شهرستان نیز برای برگزاری و اجرای این برنامه‌ها به عنوان مجموعه مردم نهاد تعیین شده است.

علیرضا ابوالحسنی در نشست هماهنگی برگزاری هفته نشاط اجتماعی به مناسبت دهه کرامت افزود: با بودجه اختصاص داده شده برگزاری مراسم‌‌‌های جشن در چند نقطه شهرستان، نمایش‌‌‌های خیابانی و رصد ستارگان از برنامه‌‌‌های تعیین شده برای برگزاری درهفته نشاط اجتماعی است که باید با استفاده از ظرفیت‌‌‌های شهرستان تنوع داده شود.

وی در ادامه گفت: نشاط اجتماعی از نشانه‌‌‌های جامعه سالم و موثردر سلامت شهروندان، همبستگی و تعلق اجتماعی، افزایش رضایتمندی،  رفاه و… می‌باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار میبد تصریح کرد: نشاط اجتماعی افزایش دهنده امید به زندگی و به وجود آورنده امنیت اجتماعی و فردی بیشتر، اشتغال و رونق بیشتر اقتصاد و…می‌باشد.

وی همچنین شادمانی و رضایتمندی مردم از زندگی را به عنوان یکی از شاخصه‌‌‌های توسعه در جوامع پیشرفته عنوان و یادآور شد: اصلی ترین نیاز‌‌‌های زندگی شهری برنامه ریزی برای تحقق نشاط اجتماعی اس که لازم است در این مسیر با همکاری شرایط ایجاد نشاط در جامعه را به وجود آورد.

دراین نشست به استفاده از ظرفیت‌‌‌های شهرستان همراه با دعوت از هنرمندان استانی، همکاری ادارات در نصب بنرهای جشن‌ها، مشارکت دادن مردم در اجرای برنامه‌ها و… اشاره شد.

همچنین اجرای مسابقه ، نمایش، اسنتندآپ کمدی و… از برنامه‌‌‌های مراسم‌‌‌های جشن تعیین شد.