خانم علمدار در حوزه مشاغل خانگی و ساخت انواع نمک‌های چشم زخم تزئینی فعالیت دارد.

خانم علمدار در حوزه مشاغل خانگی و ساخت انواع نمک‌های چشم زخم تزئینی  فعالیت دارد.

شماره تلفن وی برای سفارش محصول: ۰۹۳۳۶۷۵۶۲۳۵