خانم زارع در حوزه مشاغل خانگی و صنایع دستی کاربافی با بافت انواع شال و دستمالهای نخی و مخملی فعالیت دارد.

خانم زارع در حوزه مشاغل خانگی و صنایع دستی کاربافی با بافت انواع شال و دستمالهای نخی و مخملی فعالیت دارد.

تلفن ثبت سفارش محصول وی: ۰۹۱۶۲۵۵۰۲۲۳