فاطمه کریم فخری یکی از فعالان عرصه مشاغل خانگی در حوزه صنایع دستی کاربافی است، وی از هفت سالگی به  بافت انواع محصولات کاربافی مشغول است و در کنار آن در اوایل تا سالها کار ریسندگی و رشتن نخ از پنبه را نیز انجام می‌داد. انواع سجاده نماز، پافرشی، سفره نان، دستمال و حوله‌‌‌های نخی […]

فاطمه کریم فخری یکی از فعالان عرصه مشاغل خانگی در حوزه صنایع دستی کاربافی است، وی از هفت سالگی به  بافت انواع محصولات کاربافی مشغول است و در کنار آن در اوایل تا سالها کار ریسندگی و رشتن نخ از پنبه را نیز انجام می‌داد.

انواع سجاده نماز، پافرشی، سفره نان، دستمال و حوله‌‌‌های نخی و مخملی از محصولات تولید شده به دستان وی است.

این هنرمند فعال در حوزه کاربافی که سالها چراغ این هنر را روشن نگه داشته و هیچ زمانی آن را رها نکرد،   ۸۴ سال دارد.