گاهی اشتباهمان در زندگی این است که به برخی آدم‌ها جایگاهی را می‌بخشیم که هرگز لیاقت آن را ندارند. ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ وقتی داری بالا میری مهربان باش و فروتن چون وقتی داری سقوط می‌کنی از کنار همین آدما رد میشی…. ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ در حسرت یک نعره مستانه بمردیم ویران شود این شهر که میخانه ندارد ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ تنهاترین‌ها […]

گاهی اشتباهمان در زندگی این است که به برخی آدم‌ها جایگاهی را می‌بخشیم که هرگز لیاقت آن را ندارند.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

وقتی داری بالا میری مهربان باش و فروتن چون وقتی داری سقوط می‌کنی از کنار همین آدما رد میشی….

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
در حسرت یک نعره مستانه بمردیم ویران شود این شهر که میخانه ندارد

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
تنهاترین‌ها مهربان ترینند
غمگین ترین‌ها درخشان ترین لبخند‌ها را دارند
مصدوم ترین‌ها عاقل ترینند
فقط به این خاطر که نمی‌خواهند ببینند هیچ کس دیگری به دردی که آنها می‌کشند مبتلا گردد.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
آنچه از همه دردناک تر است فقر و بیماری نیست بیرحمی‌مردم نسبت به یکدیگر است. «ژان کریستف»

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
«مردم می‌گویند آدم‌‌‌های خوب را پیدا کنید و بدها را رها» اما باید این گونه باشد«خوبی را در آدم‌ها پیدا کنید و بدی آنها را نادیده بگیرید»، هیچ کس کامل نیست.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
تمام محبت خود را به یکباره برای دوستت ظاهر مکن، زیرا هر وقت اندک تغییری مشاهده کرد؛ تو را دشمن می‌پندارد….

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
اگر قرار است بمانی، همیشه بمان
اگر قرار است بروی، همین امروز برو
اگر قار است عوض بشوی، بهتر شو
و اگر قرار است حرف بزنی، چیزی را بگو که باور داری.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
همیشه به یاد داشته باشید که وضعیت امروز شما وضعیت نهایی شما نخواهد بود روزهای خوب در راه هستند.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
به کسانی که به شما حسودی می‌کنند احترام بگذارید! زیرا اینها کسانی هستند که از صمیم قلب معتقدند شما بهتر از آنانید.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

گردآوری: نرگس فروزش فر – بخش سرگرمی‌سایه بونک