[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]روزترین شبِ زندگی اش نزدیک می‌شد. خودش را به سرعت، برای آن «بهترین شب» آماده می‌کرد. یک «دختر» است و یک «شب عروسی». مگر چند بار اتفاق می‌افتد؟![/box] حجه الاسلام سید محمدحسن لواسانی –  تبیان: پیراهنِ درستی برای عروسی اش نداشت. همه اش وصله زده! گفتند: «پدرت دارد برایت لباس عروسیِ […]


[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]روزترین شبِ زندگی اش نزدیک می‌شد. خودش را به سرعت، برای آن «بهترین شب» آماده می‌کرد. یک «دختر» است و یک «شب عروسی». مگر چند بار اتفاق می‌افتد؟![/box]

حجه الاسلام سید محمدحسن لواسانی –  تبیان: پیراهنِ درستی برای عروسی اش نداشت. همه اش وصله زده! گفتند: «پدرت دارد برایت لباس عروسیِ نو می‌آورد». چشمانِ زیبایش برقی زد و نفس عمیقی کشید.
بهترین عروسیِ دنیا! عروسیِ بهترینِ دنیا! چیزی به آن شب نمانده بود. لباس نو را پوشید و امتحانی کرد! چقدر برازنده و زیبا!
لَختی از اوّلِ شب، کلونِ درِ خانه به صدا درآمد. خودش پشت در رفت. گدایی از پشت در با صدای لرزانی گفت: «سلام بر اهل این خانه! زحمتی ندارم و چیز زیادی نمی‌خواهم! مگر اگر باشد؛ لباسِ کهنه ای!»
با شنیدنِ صدای گدا، یادِ لباس کهنه اش افتاد. فوری به اتاق رفت تا بیاورد. که یادِ این آیه افتاد:
«لن تَنالوا البِرّ حتّی تُنفقوا ممّا تحبّون: هرگز به خوش بختی نخواهید رسید تا آن چه که دوست دارید را انفاق کنید!»
آن لحظه، چه چیزی برایش عزیزتر بود؟! نگاهی به لباس عروسِ زیبایش کرد که مثل ابر لطیف بود و نگاهی هم به آن پیراهن وصله زده! و نگاهی به آسمان که چقدر ستاره داشت.
آن لباس سبز را در میان عبای مبارکش پنهان کرد و چراغکی روشن فرمود و به سمت زنان رفت. زنان، ایمانِ آن چنانی به حضرتش نداشتند! جبرائیل که از خود بی خود شده بود؛ بال محکمی‌زد. عبای پیامبر کنار رفت و نور آن لباس بهشتی تمام عالم را گرفت. صدای زنانِ «یوسف دیده» بلند شد که: «أشهد أن لا اله الّا الله و أنّک رسول الله»

تصمیم گرفت لباس نو را به فقیر بدهد! لباس سپید تنها عروسی اش را! انگار نه انگار که دختر «عظیم ترین پیامبر الهی» است! انگار نه انگار که آبِ وضوی پدرش را به تبرّک می‌برند! نه انگار که «فاطمه» است! «قائمه عرش الهی»!
آن شب به گمانم تمام آسمان، به شوقِ عظمت او گریه کردند؛ وقتی در دستانِ آن «گدا»، برقِ لباسِ عروسی را دیدند که با شوقِ تمام می‌بُرد!
شب عروسی شد و «حضرت فاطمه» محکم و استوار به اتاق رفت تا همان پیراهنِ همیشگی را بپوشد و به میان زنانِ شمع به دست بیاید. شمع هایشان کم از ستاره‌‌‌های آسمان نداشت. پر از نورهای ریز ریز.
و همه شان منتظر.
پیامبر در خلوت، از فاطمه پرسید: «فاطمه جان چرا لباس نو بر تن نکرده ای؟» گفت: «گدائی پشت در آمده بود و من یاد آن آیه افتادم یا رسول الله!» فرمود: «حتی به قیمت وصله داشتنِ لباس، در اولین روزِ اُنس با شوهرت؟!» فاطمه چیزی نگفت! پیامبر هم چیزی نفرمود.
در آن میان، از همه بی طاقت تر؛ جبرائیل بود که به همراه لباسی از «سُندُس سبز» فرود آمد و آواز داد: «سلام خدا بر تو ای پیامبر رحمت و سلام بر فاطمه که خدایم دستور داده به او سلام کنم! و این لباس عروسی را به او بدهم.»
پیامبر خندید. همان خنده ای که همراهش، حسرت دیدنِ دندان‌ها را یک عمر به دل همه می‌گذاشت. آن لباس سبز را در میان عبای مبارکش پنهان کرد و چراغکی روشن فرمود و به سمت زنان رفت. زنان، ایمانِ آن چنانی به حضرتش نداشتند! جبرائیل که از خود بی خود شده بود؛ بال محکمی‌زد. عبای پیامبر کنار رفت و نور آن لباس بهشتی تمام عالم را گرفت. صدای زنانِ «یوسف دیده» بلند شد که: «أشهد أن لا اله الّا ال ٍله و أنّک رسول الله».
بعد هم، شمع‌ها از دست‌ها افتاد. وقتی ماهِ پیامبر، در آن لباس، وارد مجلس شد و برای ستاره‌‌‌های دور و بر، نه نوری گذاشت نه چشمکی!
باز هم گذشت. همین فاطمه در همان شب زفاف. میهمان‌ها رفته بودند و با «علی» تنها شده بود. چشم هایش به خستگی می‌رفت. اما همراه با نگرانی! امیرمومنان، متوجه چشم‌‌‌های غصه دار فاطمه اش شد.
_ فاطمه جان! چرا ناراحتید؟
تازه عروس در جواب فرمود: «علی جان! به خود مشغول بودم. داشتم به حالِ خودم فکر می‌کردم؛ که ناگاه، یادِ قبر و پایانِ کار خود افتادم. امروز، از خانه پدرم به خانه شما منتقل شدم و روزی هم ازین خانه به خانه ی قبر و قیامت پر خواهم کشید. علی جان! شما را به خدا سوگند که بیا امشب به نماز بایستیم و با هم در این شب خدا را عبادت کنیم!
و اشک‌‌‌های زیبای فاطمه، روی گونه‌‌‌های جوانش فرو غلطید.
موقع نماز که می‌رسید، خودش را به سختی به سجاده می‌رساند و نماز را «نشسته» شروع می‌فرمود. با همان نفس نفس زدن‌‌‌های همیشگی اش از خوف خدا
حرفِ آخر را همان اوّل زد. چه قدر زیباست وقتی حرف آخر را اول می‌گوئی! آنقدر به عبادت ایستاد و می‌ایستاد تا پاهای مبارکش ورم می‌کرد! شما را به خدا، فاطمه ی جوان چه قدر باید روی پا ایستاده باشد تا پایش ورم کند؟!
بارها رسول خدا وارد این خانه شد و دید فاطمه با سختی تمام دارد جو آسیاب می‌کند و وسط کار، بچه هم نگه می‌دارد. اشک‌‌‌های رسول خدا جاری شد و فرمود: «یا بِنتاه تَحَمّلی مراره الدّنیا بحَلاوه الآخره: دختر عزیزم! سختی دنیا را به خاطر شیرینی آخرت تحمل کن.» امّا فاطمه نگفت: «باشد! تحمل می‌کنم. گذشتنی‌ها می‌گذرد! سختی اش همین صد ساله است!» بلکه فرمود: «الحمدُ لله عَلَی نَعمائه و الشُّکر علی آلائه: فقط ممنون خدایم هستم و شاکر این همه کرامتش!»
باز جایش بود که جبرائیل تحمل نکند و پائین بیاید!
و آمد. و بال هایش را پشت این خانه جمع کرد و این آیه را خواند: «و لَسَوف یُعطیک ربُّک فَترضَی: آن قدر خدایت به تو در قیامت خواهد داد که راضی شوی [فاطمه جان]»
و گذشت و گذشت. اما باز هم همین «فاطمه» در همین «خانه».
موقع نماز که می‌رسید، خودش را به سختی به سجاده می‌رساند و نماز را «نشسته» شروع می‌فرمود. با همان نفس نفس زدن‌‌‌های همیشگی اش از خوف خدا.
بچه پروانه‌ها جمع می‌شدند دورش. شاید هم مثلِ چهار تکه ی بال یک پروانه. که بالا و پایین می‌رود تا پروانه را برای عروج آماده کند! خودشان هم باور نمی‌کردند مادر ضعیف و رنگ پریده شان، فقط «هجده» سال داشته باشد. وقتی به نشانه ی رکوع، سر خم می‌کرد، آرام می‌فرمود: «آه!»
تازه آن هم گوشه ای از خانه که بچه‌ها کمتر ببینند!
اما برای نماز شب، کار سخت تر بود. چون علی هم در خانه بود. پس این نماز نشسته، گوشه ای از خانه بود که علی نبیند و بدون آن «آه!». آهی که اگر به عالم می‌دادند، همه عالم، درد می‌شد!
گذشت تا دقایقی به غروب آفتاب. اَسماء طبق عادت همیشه، لباس و عطر نماز خانم را آورد. خانم می‌خواست در سجاده بنشیند اما چشم هایش به سیاهی رفت. سرش را روی زمین گذاشت و فرمود: اسماء کنارم بنشین و برای نماز صدایم بزن. اگر جواب ندادم برو و علی را خبر کن. که آماده شود برای آن غسل و دفن شبانه.
اسماء هر چه صدا زد، خانم جواب نداد.

منابع: فاطمه زهراء شادمانی دل پیامبر، ص۶۳۸ ؛ نزهه المجالس، ج ۲، ص۲۲۶ به نقل از احقاق الحق، ج۱۰، ص۴۰۲.