جملات زیبا و خواندنی

گر خواهي دنيا در كف اقبال تو باشد خواهان كسي باش كه خواهان تو باشد. ♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ خدا خدا خدايا اگر به كام من جهان نگرداني جهان بسوزانم اگر خداخدايا مرا بكرياني من اسمانت را ز غم بگريانم. ♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ اگر تنهاترين تنهاها شوم باز خدا هست . او جانشين همه نداشتن هاست . نفرين ها و […]

دانلود

گر خواهي دنيا در كف اقبال تو باشد خواهان كسي باش كه خواهان تو باشد.

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

خدا خدا خدايا اگر به كام من جهان نگرداني جهان بسوزانم اگر خداخدايا مرا بكرياني من اسمانت را ز غم بگريانم.

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

اگر تنهاترين تنهاها شوم باز خدا هست . او جانشين همه نداشتن هاست . نفرين ها و آفرين ها بی ثمر است . اگر تمامی خلق گرگهای هار شوند . و از آسمان هول و کينه برسرم بارد . تو مهربان جاودان آسيب ناپذير من هستی.

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

امروز را آغازی تازه بدان ، چرا به چيزی که ديروز اتفاق افتاده يا انجام شده فکر می کنی ؟ زندگی رودخانه ای است که مدام به سمت آينده در جريان است ، هيچ قطره ای از آن دوباره از زير يک پل رد نمی شود . کار را با روشی تازه انجام بده ، بهتر از هميشه .

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

بزرگی از آن توست و زيبنده تو . و ما بر عجز و ناتوانی خويش معترفيم و ناگزير و بی گريز از خطا و لغزش . الهی ما را به واسطه ناتوانی سرزنش مکن و به چشم رافت و مرحمتت از خطايمان درگذر و از کمند بلاها رهايی مان ده . می دانيم . خطا پيشه ايم ، چون عاجزيم و گرفتار دام بلائيم . چون خطاکاريم و غرقاب خويشيم چون در سيلاب آفات افتاده ايم . پس نجاتمان ده و به راه هدايت خود رهنمونمان کن تا از آفت به عافيت برسيم و از خطا به صواب و از دام بلا به دامن کبريآيی ات ! ای عزيز !

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

 

زندگی همچون اقیانوس اولش رنج و آخرش افسوس

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

زدست ديده و دل هر دو فرياد                         كه هر چه ديده بينه دل كنه ياد

بســـازم خنجري نيشش ز فولاد                        زنم بر ديــــده تا دل گـــردد آزاد.

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

به جهان خرم از انم كه جهان خرم از اوست عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوست

[padding right=”10%” left=”10%”][/padding]

گردآوری : نرگس فروزش فر