گر خواهی دنیا در کف اقبال تو باشد خواهان کسی باش که خواهان تو باشد. ♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ خدا خدا خدایا اگر به کام من جهان نگردانی جهان بسوزانم اگر خداخدایا مرا بکریانی من اسمانت را ز غم بگریانم. ♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ اگر تنهاترین تنهاها شوم باز خدا هست. او جانشین همه نداشتن هاست. نفرین‌ها و آفرین‌ها بی ثمر […]

دانلود

گر خواهی دنیا در کف اقبال تو باشد خواهان کسی باش که خواهان تو باشد.

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

خدا خدا خدایا اگر به کام من جهان نگردانی جهان بسوزانم اگر خداخدایا مرا بکریانی من اسمانت را ز غم بگریانم.

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

اگر تنهاترین تنهاها شوم باز خدا هست. او جانشین همه نداشتن هاست. نفرین‌ها و آفرین‌ها بی ثمر است. اگر تمامی‌خلق گرگهای هار شوند. و از آسمان هول و کینه برسرم بارد. تو مهربان جاودان آسیب ناپذیر من هستی.

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

امروز را آغازی تازه بدان، چرا به چیزی که دیروز اتفاق افتاده یا انجام شده فکر می‌کنی؟ زندگی رودخانه ای است که مدام به سمت آینده در جریان است، هیچ قطره ای از آن دوباره از زیر یک پل رد نمی‌شود. کار را با روشی تازه انجام بده، بهتر از همیشه.

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

بزرگی از آن توست و زیبنده تو. و ما بر عجز و ناتوانی خویش معترفیم و ناگزیر و بی گریز از خطا و لغزش. الهی ما را به واسطه ناتوانی سرزنش مکن و به چشم رافت و مرحمتت از خطایمان درگذر و از کمند بلاها رهایی مان ده. می‌دانیم. خطا پیشه ایم، چون عاجزیم و گرفتار دام بلائیم. چون خطاکاریم و غرقاب خویشیم چون در سیلاب آفات افتاده ایم. پس نجاتمان ده و به راه هدایت خود رهنمونمان کن تا از آفت به عافیت برسیم و از خطا به صواب و از دام بلا به دامن کبریآیی ات! ای عزیز!

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

 

زندگی همچون اقیانوس اولش رنج و آخرش افسوس

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

زدست دیده و دل هر دو فریاد                         که هر چه دیده بینه دل کنه یاد

بســـازم خنجری نیشش ز فولاد                        زنم بر دیــــده تا دل گـــردد آزاد.

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

به جهان خرم از انم که جهان خرم از اوست عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست

[padding right=”10%” left=”10%”][/padding]

گردآوری: نرگس فروزش فر