منیر السادات استقامت فعال در رشته هنرهای تجسمی

منیر السادات استقامت از سال 83 تا به حال در زمینه طراحی و نقاشی فعالیت دارد. وی درصدد است از آثار خود نمایشگاهی برگزار کند.

منیر السادات استقامت از سال 83 تا به حال در زمینه طراحی و نقاشی فعالیت دارد.

وی درصدد است از آثار خود نمایشگاهی برگزار کند.