همانطور که مشاهده می‌کنید، تعدادی حاصلضرب وجود دارند که نتیجه آنها، از منطق خاصی بدست می‌آید. آیا می‌توانید بجای علامت سوال، پاسخ صحیح را بیابید؟ پاسخ تست هوش ‘حاصلضرب و نتایج خاص’ [toggle title=”پاسخ تست هوش ” حاصلضرب و نتایج اعداد”” state=”close”]18 عدد بعد از تساوی، مجموع ارقام حاصلضرب را نشان می‌دهد. ۱۱×۱۱=۱۲۱:: ۱+۲+۱=۴ […]

همانطور که مشاهده می‌کنید، تعدادی حاصلضرب وجود دارند که نتیجه آنها، از منطق خاصی بدست می‌آید. آیا می‌توانید بجای علامت سوال، پاسخ صحیح را بیابید؟
پاسخ تست هوش ‘حاصلضرب و نتایج خاص’
[toggle title=”پاسخ تست هوش ” حاصلضرب و نتایج اعداد”” state=”close”]18 عدد بعد از تساوی، مجموع ارقام حاصلضرب را نشان می‌دهد. ۱۱×۱۱=۱۲۱: : ۱+۲+۱=۴ ۲۲×۲۲=۴۸۴: : ۴+۸+۴=۱۶ … ۹۹×۹۹=۹۸۰۱: : ۹+۸+۰+۱=۱۸[/toggle]

 

منبع:  www.ihoosh.ir