ب[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]رای جلوگیری از وقوع حمله قلبی ناشی از انسداد عروق، امروزه روش‌های تشخیصی و کارآمدی وجود دارد. یکی از مطمئن‌ترین روش‌ها برای تشخیص وجود گرفتگی در عروق کرونر، آنژیوگرافی است. کاربرد آنژیوگرافی البته فقط در سکته قلبی نیست. درصورتی که فردی دچار درد در ناحیه قفسه سینه، تنگی آئورت یا نارسایی […]


ب[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]رای جلوگیری از وقوع حمله قلبی ناشی از انسداد عروق، امروزه روش‌های تشخیصی و کارآمدی وجود دارد. یکی از مطمئن‌ترین روش‌ها برای تشخیص وجود گرفتگی در عروق کرونر، آنژیوگرافی است. کاربرد آنژیوگرافی البته فقط در سکته قلبی نیست. درصورتی که فردی دچار درد در ناحیه قفسه سینه، تنگی آئورت یا نارسایی قلبی که علت آن مشخص نیست شده باشد معمولا متخصص قلب انجام عمل آنژیوگرافی را به او توصیه می‌کند.[/box]

مجله سیب سبز:برای جلوگیری از وقوع حمله قلبی ناشی از انسداد عروق، امروزه روش‌های تشخیصی و کارآمدی وجود دارد. یکی از مطمئن‌ترین روش‌ها برای تشخیص وجود گرفتگی در عروق کرونر، آنژیوگرافی است.

کاربرد آنژیوگرافی البته فقط در سکته قلبی نیست. درصورتی که فردی دچار درد در ناحیه قفسه سینه، تنگی آئورت یا نارسایی قلبی که علت آن مشخص نیست شده باشد معمولا متخصص قلب انجام عمل آنژیوگرافی را به او توصیه می‌کند.

در آنژیوگرافی چه اتفاقی می‌افتد 

در آنژیوگرافی، یک لوله بسیار کوچک به نام «کاتئاتر» از قسمت کشاله ران به داخل رگ وارد می‌شود. این لوله جلو می‌رود تا سر آن در قلب و در مدخل عروق کرونر قرار داده ‌شود. حالا یک مایع حاجب (ماده‌ای که در عکس رادیولوژی سفید دیده می‌شود) از طریق آن تزریق می‌شود. مایع سایه عروق کرونر را روی پرده می‌اندازد. حالا اگر گرفتگی وجود داشته باشد از روی سایه سفید رگ برای پزشک مشخص می‌شود. تصاویر به‌دست آمده «آنژیوگرام» نامیده می‌شوند که معمولا به‌صورت فیلمی‌که روی یک CD ضبط شده، در اختیار بیمار هم قرار می‌گیرد. فیلمی‌سیاه و سفید از گردش خون رگ‌های کرونر شما!

در پایان به این نکته توجه داشته باشید: آنژیوگرافی فقط در سکته قلبی توصیه نمی‌شود؛ درصورتی که فردی دچار درد در ناحیه قفسه سینه و … که علت آن مشخص نیست شده باشد معمولا متخصص قلب انجام عمل آنژیوگرافی را به او توصیه می‌کند.