غلامرضا پهلوان شمسی – روان شناس بالینی: در عصر اضطراب و در هیاهوی صنعت و تکنولوژی یکی از گمشده‌‌‌های انسان مدرن آرامش است. آرامش گوهری گرانبها ست. انسانی که تنش و اضطراب، تشویش و نگرانی، حزن و اندوه، بیم و هراس، فوریت‌‌‌های زمانی را تجربه می‌کند حلقه گمشده وی آرامش است. آرامش، عبارت است از […]


غلامرضا پهلوان شمسی – روان شناس بالینی: در عصر اضطراب و در هیاهوی صنعت و تکنولوژی یکی از گمشده‌‌‌های انسان مدرن آرامش است. آرامش گوهری گرانبها ست. انسانی که تنش و اضطراب، تشویش و نگرانی، حزن و اندوه، بیم و هراس، فوریت‌‌‌های زمانی را تجربه می‌کند حلقه گمشده وی آرامش است.
آرامش، عبارت است از حالت اطمینان و سکون نفس، به طوری که در برابر رویدادهای مختلف زندگی و حوادث ناگوار و شرایط سخت، متزلزل نشود و بتواند با خونسردی در فضای امن روانی و آرامی‌با مشکلات روبرو شود و راه حل مناسب و منطقی را بیابد و با بروز رفتار انطباقی متناسب، سازگاری را کسب نموده، از این طریق، کارآمدی خود را در شرایط مختلف تامین کند.
انسانهایی که در حالت سکون و آرامش تصمیم می‌گیرند تصمیم‌‌‌های بجاتری می‌گیرند و همواره در زندگیشان موفق تر هستند در شرایط بحران و اضطرار کارآیی مغز پایین می‌آید و سیستم تصمیم گیری انسان مختل می‌شود که چه بسا با تصمیمات هیجانی و به دور از تعقل مسیر‌‌‌های پیش روی خود را مسدود کنیم. درست است سیستم بدن انسان حالت هیجان بخود می‌گیرد در تجربه کردن حالتهای مختلف مثل ناکامیها، بیم و هراس‌ها و غیره، ولی ما با ایجاد تمرین در هنگام رویارویی با این موارد و گرفتن بازخورد مثبت از رفتار بهینه مان که باعث تقویت رفتار مطلوب در ما می‌شود میتوانیم خیلی از رویدادهای زندگیمان را به فرصتها تبدیل کنیم.

ده راز مهم در ایجاد آرامش

راز اول: با خدا ارتباط برقرار کنید

راز دوم: مثبت فکر کنید.

راز سوم: قضاوت خود را به تاخیر بیاندازید

راز چهارم: بر آرامش درونی تمرکز کنید.

راز پنجم: از آنچه هستید راضی باشید.

راز ششم: به دستورات اخلاقی احترام بگذارید.

راز هفتم: دید جدیدی به زندگی پیدا کنیم

راز هشتم: صفت‌‌‌های مثبت خود را افزایش دهید

راز نهم: واقع بین باشیم، نه آرمانگرا

راز دهم: وسایل اضافی را از زندگیتان خارج کنید.

یادآوری 

نکته اول

 اکثر بزرگان و عرفا زندگی ساده زیستی را پیشه کردند. می‌توانید در زندگیشان تفحص کنید و شما هم زندگی ای بدون تشریفات برای خود فراهم کنید و از لحظات زندگیتان بهترین بهره را ببرید.

نکته دوم

قابل توجه خانومهایی که میخواهند زندگی شیرینی کنار همسرانشان داشته باشند یکی از نیازهای مردان هنگام ورود به خانه استفاده از آرامش کانون گرم خانواده است که مدیریت آن در دست زنان مدبر است به محض دیدن شوهرمان گله گذاری و شکایتها رو پیش نمی‌کشیم و مسایل و مشکلات رو در زمان خودش عنوان میکنیم البته مردان نیز با رفتار مناسب نیاز آرامش همسرانشان را تامین میکنند و قدردان زحمت‌‌‌های بی منت این فرشتگان خانواده هستند.

“به امید زندگی شیرین برای شما خانواده‌‌‌های عزیز”