این آموزش گام به گام و مقدماتی، طوری ارائه شده که بتونید ۲ مدل ” کج راه ” و ” زیکزاک ” رو یاد بگیرید. * ۳۰ دونه سر می‌اندازیم و… * ۸ رج اول رکن ( پنسی =ابری – که همۀ رجها از رو) بافته می‌شه. * رج ۹ = ۳ رکن + ( […]

این آموزش گام به گام و مقدماتی، طوری ارائه شده که

بتونید ۲ مدل ” کج راه ” و ” زیکزاک ” رو یاد بگیرید.

* ۳۰ دونه سر می‌اندازیم و…

* ۸ رج اول رکن ( پنسی =ابری – که همۀ رجها از رو) بافته می‌شه.

* رج ۹ = ۳ رکن +

( ۳ زیر +۴ رو + ۳ زیر + ۴ رو + ۳ زیر+ ۴ رو + ۳ زیر ) +

آخر رج ۳ رکن.

* رج ۱۰ = تمام دونه‌ها از رو ( تمام رجهای زوج پشت بافتنی هستن و

همیشه تمام دونه هاشون از رو بافته خواهند شد و

بعد این رجهای زوج رو تکرار نمی‌کنم. )

* رج ۱۱ =۴ رو +

( ۳ زیر +۴ رو + ۳ زیر + ۴ رو + ۳ زیر+ ۴ رو + ۲ زیر) +

۳ رو آخر رج.

* رج ۱۳ = ۵ رو +

( ۳ زیر +۴ رو + ۳ زیر + ۴ رو + ۳ زیر+ ۴ رو +۱ زیر )+

۳ رو آخر رج.

* رج ۱۵ = ۶ رو+

( ۳ زیر +۴ رو + ۳ زیر + ۴ رو + ۳ زیر) + ۷ رو آخر رج.

*رج ۱۷ = ۷ رو+

( ۳ زیر +۴ رو + ۳ زیر + ۴ رو + ۳ زیر ) + ۶ رو آخر رج.

*رج ۱۹ = ۳ رو +

( ۱ زیر + ۴ رو + ۳ زیر + ۴ رو + ۳ زیر +۴ رو +۳ زیر )+

۵ روبافی آخر رج.

* رج ۲۱ = ۳ رو +

( ۲ زیر +۴ رو + ۳ زیر + ۴ رو + ۳ زیر + ۴ رو+۳ زیر) +

۴ روبافی آخر رج.

* رج ۲۳ = ۳ رو +

( ۳ زیر + ۴ رو + ۳ زیر +۴ رو + ۳ زیر + ۴ رو +۳ زیر )+

۳ رو آخر رج.

* رج ۲۵ = ۴ رو +

( ۳ زیر + ۴ رو + ۳ زیر +۴ رو + ۳ زیر + ۴ رو +۲ زیر)+

۳ رو آخر رج.

* رج ۲۷ + ۵ رو +

( ۳ زیر + ۴ رو + ۳ زیر +۴ رو + ۳ زیر + ۴ رو + ۱ زیر )+

۳ رو آخر رج. زیر

* رج ۲۹ = ۶ رو +

( ۳ زیر + ۴ رو + ۳ زیر +۴ رو + ۳ زیر ) + ۷ رو آخر رج.

* رج ۳۱ = ۷ رو +

( ۳ زیر + ۴ رو + ۳ زیر +۴ رو + ۳ زیر) +۶ رو آخر رج.

* رج ۳۳ = تکرار رج ۱۹

*رج ۳۵ = تکرار رج ۲۱

* رج ۳۷ = تکرار رج ۲۳

* رج ۳۹ = تکرار رج ۲۵

و اگه به روند تکرار همینطور ادامه بدیم، شال به مدل “کج راه”

تا آخر بافته خواهد شد. اما اگه بخواهیم تبدیل به مدل زیکزاکی بشه ؛

باید همونطور که دونه‌‌‌های رو بافی هر رج رو یکی به طرف چپ نزدیک

می‌شد ؛ حالا در رج ۴۱ به بعد در هر رج رو به راست نزدیک بشه تا

جایی که در رج ۶۷ زیکزاک کامل شده و خطوط کاملاً به طرف راست رفتن.

برای اینکه روال کار دستتون بیاد …چند رج برگشت خطوط به طرف راست رو

براتون می‌نویسم:

* رج ۴۱ = ۳ رو+

( ۳ زیر + ۴ رو + ۳ زیر + ۴ رو + ۳ زیر + ۴ رو+ ۳ زیر ) +

۳ رو آخر رج.

رج ۴۳ = تکرار رج ۲۱

رج ۴۵ = تکرار رج ۱۹

رج ۴۷ = تکرار رج ۱۷

و همینطور تکرار رج‌ها رو به اول میره و خطوط بافتنی

حالت زیکزاکی پیدا می‌کنه.

” موفق باشین “

منبع: بافتنی‌‌‌های مامان اعظم