در این مقاله قوانین ساده‌ای آورده شده است که به شما کمک می‌کند برای خودتان کفش مناسبی پیدا کنید. هرچه دیرتر، بهتر پاهای شما در پایان روز با گردش خون در آن به بزرگ‌ترین اندازه‌ی خود می‌رسد، این زمان بهترین وقت برای خرید است. اگر خیلی زود برای خرید کفش بروید ممکن است بعداً متوجه […]

در این مقاله قوانین ساده‌ای آورده شده است که به شما کمک می‌کند برای خودتان کفش مناسبی پیدا کنید.

هرچه دیرتر، بهتر

پاهای شما در پایان روز با گردش خون در آن به بزرگ‌ترین اندازه‌ی خود می‌رسد، این زمان بهترین وقت برای خرید است. اگر خیلی زود برای خرید کفش بروید ممکن است بعداً متوجه شوید آن‌ها برای شما خیلی تنگ هستند.

هرزمان اندازه‌ی پای شما فرق دارد

بارداری، افزایش وزن و سن باعث می‌شوند پاهای شما پهن تر و بلندتر شوند. قوس‌های پا نیز تغییر می‌کنند. همچنین اگر یکی از پاهای شما از دیگری بزرگ‌تر است کفش‌های خود را یک سایز بزرگ‌تر بخرید. برای کفش‌های ورزشی به اندازه‌ی یک انگشت از انتهای بزرگ‌ترین انگشت و ته کفش باید خالی بماند تا بتوان آن را با جوراب‌های کلفت تر راحت پوشید.

کفش را امتحان کنید


در هر برندی اندازه‌ی کفش متفاوت است. از فروشنده بخواهید سایز شما را آورده و آن را امتحان کنید.

آن را با جوراب خودش امتحان کنید

جوراب یا ساقی که می‌خواهید با کفش بپوشید را با خودتان ببرید تا کفش را با آن امتحان کنید.

باحوصله خرید کنید

شما در چند دقیقه‌ی کوتاه متوجه می‌شوید که کفش برای شما مناسب است یا نه. حتی اگر با کفش کمی‌ناراحت بودید زمانی که با آن راه بروید شما را بیشتر اذیت خواهد کرد.

منبع:  wiki.5040.ir