[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]در بیشتر عبادات اگر انسان تنها باشد پوشش بدن شرط نیست، بلکه برخی عبادات مانند غسل هم بدون لباس انجام می‌شود، البته در عباداتی که پوشش در آنها لازم نیست، غیر از مواردی چون غسل، ادب اقتضاء می‌کند که عبادت کننده پوشش مناسبی داشته باشد.[/box]  آمنه اسفندیاری – بخش احکام اسلامی‌تبیان […]

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]در بیشتر عبادات اگر انسان تنها باشد پوشش بدن شرط نیست، بلکه برخی عبادات مانند غسل هم بدون لباس انجام می‌شود، البته در عباداتی که پوشش در آنها لازم نیست، غیر از مواردی چون غسل، ادب اقتضاء می‌کند که عبادت کننده پوشش مناسبی داشته باشد.[/box]
 آمنه اسفندیاری – بخش احکام اسلامی‌تبیان

سوال: آیا بدون لباس می‌شود عبادت کرد و نماز خواند؟

با توجه به فروعاتی که در این مسئله وجود دارد، پاسخ در چند بخش ارائه می‌شود.
۱- پوشش در معمول عبادات
در بیشتر عبادات اگر انسان تنها باشد پوشش بدن شرط نیست، بلکه برخی عبادات مانند غسل بدون لباس انجام می‌شود، البته در عباداتی که پوشش در آنها لازم نیست، غیر از مواردی چون غسل، ادب اقتضاء می‌کند که عبادت کننده پوشش مناسبی داشته باشد.
۲- پوشش در نماز
در برخی عبادات مانند نماز و طواف باید به صورت لزومی‌حداقل لباس را بر تن داشت.
الف- پوشش برای مرد
مرد در نماز باید عورتین خود را (حتى اگر کسى او را نمی‌بیند) بپوشاند. بهتر است از ناف تا زانوها پوشانده شود.
ب- پوشش برای زن
زن در نماز باید تمام بدن (حتى سر و موى) خویش را بپوشاند. پوشانیدن صورت به مقدارى که در وضو شسته مى شود و دست‌ها تا مچ و پاها نیز تا مچ پا لازم نیست. (امام خمینى، توضیح المسائل، محقق، مصحح، قلى پور گیلانى، مسلم، ص ۱۷۷، م ۷۷۱)
ناگفته نماند که این موارد حداقل هایی است که رعایت آن در نماز لازم است، امّا نظر به این که یک بنده در حال عبادت بویژه در نماز، در حضور خداوند است؛ لذا در حد امکان باید با پوشش مناسب تر رعایت ادب را بنماید.
پوششی که در بالا گفته شد، در حالت عادی و اختیار است، امّا در حالت اضطرار، شرایط متفاوت می‌شود خصوصاً در نماز که در هیچ حالتی از مکلف ساقط نمی‌شود.

سوال: آیا نشستن بعد از دو سجده، در رکعت اول و سوم در نمازهای چهار رکعتی واجب است؟

فقهای شیعه در این باره می‌گویند: در رکعت اول و رکعت سوم نمازهای چهار رکعتی که تشهد ندارد، اگر بعد از سجده دوم بدون آن که مقدارى بنشیند براى رکعت بعد برخیزد نمازش صحیح است ولى بنا بر احتیاط واجب (امام خمینی، توضیح المسائل (محشّی)، گردآورنده: بنی هاشمی‌خمینی، سید محمدحسین، ج ۱، ص ۵۸۴، م ۱۰۷۵) باید بعد از سجد دوم قدرى بى حرکت بنشیند و بعد برخیزد. و این عمل را جلسه استراحت مى گویند.
(آیات عظام خوئى (ره)، زنجانى (دام ظله)، تبریزى (ره)، بهجت (ره)، فاضل لنکرانی (ره)، مکارم شیرازی (دام ظله): (احتیاط مستحب)؛ آیه الله اراکى (ره): (باید بعد از سجد دوّم قدرى بى حرکت بنشیند و بعد برخیزد)

سوال: نقاب زدن (پوشیه زدن) در نماز چه حکمی‌دارد؟

آیه الله خامنه ای(دام ظلّه):
فی حد نفس اشکال ندارد مگر اینکه مانع سجده باشد.
آیه الله سیستانی(دام ظلّه):
نقاب زدن برای زن در صورتی که مانع از قرائت نشود کراهت دارد ولی اگر مانع از قرائت شود نماز را باطل می‌کند.
و همچنین نباید بین پیشانی و آنچه که سجده بر آن صحیح است حائل باشد.
آیه الله شبیری زنجانی(دام ظلّه):
نباید بین پیشانی و آنچه که سجده بر آن صحیح است حائل باشد.
آیه الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه):
اشکال ندارد البته باید پیشانی با مهر تماس حاصل کند. والله العالم
آیه الله مکارم شیرازی(دام ظلّه):
نقاب زدن در صورتی که مانع از قرائت نشود کراهت دارد ولی اگر مانع از قرائت شود نماز را باطل می‌کند.
و همچنین نباید بین پیشانی و آنچه که سجده بر آن صحیح است حائل باشد.
آیه الله نوری همدانی(دام ظلّه):
استحباب و کراهت چیزهایی که به عنوان مستحبات و مکروهات در خصوص لباس نمازگزار بیان شده به واسطه دلیل خاص ثابت نشده است. لذا باید ترک یا انجام آن‌ها به قصد رجاء باشد.
و همچنین نباید بین پیشانی و آنچه که سجده بر آن صحیح است حائل باشد.
آیه الله وحید خراسانی(دام ظلّه):
نباید بین پیشانی و آنچه که سجده بر آن صحیح است حائل باشد.

سوال: برای مردان و زنان جهت خواندن نماز چه میزان از بدن خود را واجب است بپوشانند؟

جواب: مرد باید در حال نماز اگر چه کسی او را نمی‌بیند عورتین خود را بپوشاند و بهتر است از ناف تا زانو را هم بپوشاند و باید در موقع نماز بدن و موی زن به جز دست‌ها تا مچ وپاها تا مچ و گردی صورت تمام بدن پوشیده باشد. (توضیح المسائل دوازده مرجع, ج۱, م۷۸۸ و۷۸۹)

سوال: لباس نمازگزار چند شرط دارد آنها را نام ببرید؟

جواب: لباس نمازگزار شش شرط دارد: ۱- آنکه پاک باشد ۲- آنکه مباح باشد ۳- آنکه از اجزاء مردار نباشد ۴- آنکه از حیوان حرام گوشت نباشد ۵و۶- آنکه اگر نمازگزار مرد است لباس او ابریشم خالص و طلا بافت نباشد. (توضیح المسائل دوازده مرجع, ج۱, م۷۹۸)

سوال: بیدار نمودن افراد خانواده برای نماز صبح با چه کیفیتی مجاز است؟

جواب: اگر بیدار نکردن آنها موجب سهل انگاری و استخفاف به امر نماز باشد، باید آنها را بیدار نماید. (استفتائات امام خمینی(ره) ج۱, ص ۱۳۳, س۲۵)

سوال: کسی که به اندازه خواندن یک رکعت نماز وقت دارد نماز را به چه صورتی باید بخواند؟

جواب: باید نماز را به نیت ادا بخواند ولی نباید عمداً نماز را تا این وقت تأخیر بیندازد. (توضیح المسائل دوازده مرجع, ج۱, م۷۴۸)

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]
منابع:
سایت اسلام کوئیست
استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعه الزهراء قم
توضیح المسائل دوازده مرجع, ج۱
استفتائات امام خمینی(ره) ج۱
سایت اندیشه قم