معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی یزد در نشست شورای سلامت شهرستان میبد، اجرایی شدن طرح کانون سلامت محلات را با مشارکت ساختارمند و فعال مردم محلات عنوان نمود.

بام میبد: دکتر محمد حسن لطفی معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی یزد در این نشست که با حضور مسئولین ادارات میبد و استان یزد برگزار شد، با اشاره به انجام طرح کانون سلامت محلات در یزد، بیان کرد: مسئولین در ارتباطی که با مردم از طریق این طرح دارند، یاید بدانند مظالبه مردم چیست و مردم نیز لازم است محدودیت‌‌‌های مسئولین را در یابند.

وی در ادامه با ارائه توضیحاتی در راستای مشارکت فعال و ساختارمند مردم جهت تامین سلامت همگانی خودشان، در نشست شورای سلامت میبد، راجع به راه اندازی کانون‌‌‌های سلامت در محلات شهر میبد، گفت: ما در سطح هر شهرستان در استان به صورت آزمایشی یک الی دو کانون محله را راه اندازی نموده ایم که اساس آن نیز بر همه کاره بودن مردم و نیز مبتنی بر بیان مشکلات محلات است که به دنبال تعاطی افکاری که صورت می‌گیرد، مشکلات مردم شناسایی و اولویت بندی می‌شود و برای تک تک آنها میثاق نامه ای چهارجانبه امضا می‌شود و به مرور مردم با فکر، پیگیری و تصمیم گیری خودشان مشکلات محله شان را یکی یکی حل خواهند کرد.

معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی یزد افزود: این طرح و برنامه همه مشکلات مردم اعم از اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و…جهت ایجاد وحدت همگرایی و همدلی بین مردم محلات را در برمی‌گیرد و به تبع آن، مشکل سلامت مردم نیز حل خواهد شد، زیرا مشکل سلامت مردم ریشه در همین مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و. . دارد.

وی با اظهار امیدواری به اینکه، همه دستگاه‌ها از مشارکت مردم به شکل فعال و ساختارمند بهره ببرند، اجرای طرح موفق تبسم در محله اسکان شهر یزد را نمونه ای از اجرای طرح کانون سلامت محلات خواند که افراد می‌توانند از آن بازدید کنند و به دنبال آن، این طرح در شهرهای استان، محله به محله اجرا شود.

لطفی در توضیح کلمه تبسم اشاره نمود: تبسم مخفف توسعه سلامت بهینه مردم محلات است که می‌تواند در محلات در راستای حل مشکل و توسعه بهینه سلامت مردم صورت گیرد.

وی گفت: در حال حاضر در شهرستان میبد، منطقه ندوشن و یکی دیگر از محلات شهر میبد که مسئولین فرمانداری و شبکه بهداشت در حال تصمیم گیری و نهایی کردن انتخاب آن محله هستند، از محله هایی هستند که برای ساماندهی و اجرای فازهای شش گانه طرح در نظر گرفته شده اند.

گفتنی است در این نشست سلیمه زارع کارشناس مسئول آموزش سلامت بهداشت استان نیز توضیحاتی راجع به طرح کانون سلامت محلات با نشان دادن تصاویر ارائه نمود.

همچنین مسئولین ادارات مختلف شهرستان میبد،   به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.