در بافت یقه هفت سجاف جدا فوت و فن هایی وجود داره که … باعث تمیزی و نظم در بافتش می‌شه. در ادامه فوتِ کوزه گریشو بخونین. ” نقشۀ کور کردن منظم یقه هفت “ برای بلوزهایی که جلو بسته اند و می‌خوایم که یقه هفت ببافیم، باید بعد از حدود ۵ سانت که حلقۀ […]


در بافت یقه هفت سجاف جدا فوت و فن هایی وجود داره که …

باعث تمیزی و نظم در بافتش می‌شه.

در ادامه فوتِ کوزه گریشو بخونین.

” نقشۀ کور کردن منظم یقه هفت “

برای بلوزهایی که جلو بسته اند و می‌خوایم که یقه هفت ببافیم،

باید بعد از حدود ۵ سانت که حلقۀ زیر بغل رو بافته بودیم ؛ شروع کنیم تا زیاد گود نباشه.

بهتره که موقع شروع کار یقه، تعداد دونه‌‌‌های توی میل فرد باشه و

وقتی دونه‌ها رو به دو قسمت می‌کنیم ؛ یک دونه در وسط بمونه.

دونه‌‌‌های طرف راست رو می‌بافیم تا دونه فردِ وسط و

این دونه رو بوسیلۀ نخ تیره تری مشخص می‌کنیم.

بعد بقیه دونه‌ها ( طرف چپ) رو به سنجاق قفلی یا یه میل دوره بگیرید تا

از بافت خارج بشه باید یک طرف یقه کامل بافته بشه و بعد طرف دیگرشو ببافیم.

یقه طبق این نقشه در ۳۱ رج باید کور بشه و

تا رج بیست و سوم در هر رج یک دونه کور می‌شه و

از رج ۲۳ تا ۲۶ کور نمی‌کنیم و در رج ۲۷ یکی کور می‌کنیم و

باز در رج ۳۴ هم یکی کور می‌کنیم.

برای تمیز کاری بافتنی، بهتره که موقع کور کردن طرف راست بافتنی

میل رو از دونه آخر وارد دو دونۀ آخر کنیم و با هم ببافیم ( ۲ تا یکی کنیم ).

طبق نقشه که طرف راست یقه بافته شد،

سر شانه را در ۳ مرحله از طرف سر شانه آستین به طرف

گودی گردن کور می‌کنیم تا اریب از کار در بیاد.

بعد دونه هایی رو که از بافت خارج کرده بودین،

به میل می‌گیریم و به همون ترتیب طرف راست می‌بافیم.

فوت این قسمت هم در نوع کور کردنشه!

دونۀ اول رو نبافته خارج می‌کنیم و دونه دوم رو می‌بافیم و

بعد از داخل دونۀ نبافته بیرون می‌کشیم تا یکیش کور بشه ( دوتا یکی بشه )

البته کور کردن به طرف راست رو می‌تونیم با دو تا یکی کردن ساده هم انجام بدیم

( ۲ تا رو با هم ببافیم تا به یکی تبدیل بشه ) و صاف و تمیز از کار در خواهد آمد.

حالا ابتدا برای پشت یقه هفت حدود ۵ سانت دونه سر می‌گیریم و

بعد دونه‌‌‌های طرف راست یقۀ جلو رو به میل بافتنی می‌کشیم و اون

دونۀ وسط ( که فرد و علامت گذاری شده بود ) رو هم به میل می‌گیریم و …

و با میل بافتنی دوم هم ابتدا ۵ سانت برای سجاف یقۀ پشت دونه سر می‌اندازیم و

بعد دونه‌‌‌های طرف چپ یقه رو به میل می‌کشیم.

و به روش آموزش تصویری بالا از فوت و فن کور کردن پاین یقه هفت رو

یاد می‌گیریم تا راست و تمیز و منظم باشه.

این تصویر هم بصورت عملی اون سه تا یکی کردنی رو که باعث می‌شه

یه دونه در مرکز مستقیم بافته بشه رو نشون می‌ده …

که باید دونه وسط یقه از روی دونه اول به اول منتقل بشه ( مثل پیچ بافتن)

بعد سه تا یکی کنیم. ( ۳ دانه را با هم ببافیم تا به یکی تبدیل بشه ) با همین روش

هر رج در وسط پایین یقه کور کردن ۳ دونه رو داریم تا

یقه هفت به روش فارسی بر تمیز و شیک از کار دربیاد.

این سجاف حداقل باید ۴ سانت بافته بشه و بعد درز پشت این سجاف رو

می‌دوزیم ومقداری رو که برای پشت یقه سر انداخته بودیم ؛

با سوزن به گودی یقۀ پشت می‌دوزیم.

اگر هم مایل باشین از میل دوره برای سجاف بافی استفاده کنیم،

باید ابتدا سر شانه‌ها رو بدوزیم و ابتدا و انتهای رج را سر یکی از

سر شانه‌ها قرار بدیم و وقتی به دونه وسط ( فردعلامت دار ) رسیدیم،

همون روش بافت ( سه تا یکی کردن ) رو بکار می‌بریم.

این روش سجاف بافی دیگه ما رو از دوختن سجاف به

حلقۀ یقۀ پشت بی نیاز می‌کنه و فقط درز پهلوی سجاف رو باید بدوزیم.

” فوت آخر کار “

وقتی می‌خواهیم لبۀ سجاف رو سر تا سر کور کنیم …

بهتره که به روش خود کشباف وقتی به دونۀ رو می‌رسیم، از رو کور کنیم و

وقتی به دونۀ زیر می‌رسیم به زیر کور کنیم تالبۀ کشباف تمیز کور بشه.

در غیر این صورت اگه همه دونه‌ها رو به یک طرف کور کنیم ( همه از رو یا همه از زیر )

یک خط ساده بافی به لبۀ بافت شما دیده خواهد شد که زیاد با مدل کشباف همسانی نداره.

منبع: بافتنی‌‌‌های مامان اعظم