تصاویری از برگزاری نمایشگاه دست آوردهای بانوان کارآفرین در حسینیه انصار بفروئیه / بخش دوم

نمایشگاه دست آوردهای بانوان کارآفرین در حسینیه انصار بفروئیه نمود توانمندیهای کارآفرینان شهرستان میبد و به خصوص بانوان کارآفرین این شهرستان در عرصه تولید و بازاریابی محصولات کارافرینی با همراهی مسئولین می باشد.

IMG 4982 IMG 4981 IMG 4980 IMG 4979 IMG 4977 IMG 4975 IMG 4974 IMG 4973 IMG 4971 IMG 4970 IMG 4969 IMG 4968 IMG 4967 IMG 4966 IMG 4965 IMG 4962 IMG 4959 IMG 4958 IMG 4957 IMG 4956 IMG 4954 IMG 4953 IMG 4952 IMG 4951 IMG 4948 IMG 4947 IMG 4945 IMG 4944 IMG 4943 IMG 4942 IMG 4941 IMG 4940 IMG 4939 IMG 4937 IMG 4935 IMG 4934 IMG 4933 IMG 4931 IMG 4930 IMG 4929 IMG 4928 IMG 4927 IMG 4924 IMG 4923 IMG 4922 IMG 4921 IMG 4920 IMG 4919 IMG 4917 IMG 4916