شروع احداث فاز اول بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور در شهرستان میبد

کلنگ بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور در شهرستان میبد با حضور مسئولین کشوری  و با سرمایه گذاری شرکت کرونوس سولار آلمان در زمینی به مساحت 15 هکتار در جاده ندوشن به زمین خورد .

بام میبد : در این مراسم حسین فلاح فرماندار میبد ضمن تشکر از تمام کسانی که در شروع به کار این پروژه مشارکت داشته اند ، از دکتر مسعود جندقی که تا به حال بسیار پیگیر این پروژه بوده است ، به عنوان پدر توسعه شهرستان یاد نمود و افزود : فاز اول این پروژه 10 مگابایت است و امیدواریم تا پایان امسال این ده مگابایت به بهره برداری برسد و 90 مگابایت دیگر را هم اجرایی نمائیم .

وی با اشاره به نگاره خورشید خانم که بر روی سفال میبد است و در نمایشگاه مونیخ سال 1971 به عنوان نگاره برتر در دنیا معرفی شد ، بیان کرد : نقش خورشید خانم هفت گردونه دارد که نشان دهنده هفت آسمان است و شاید این گردونه چرخیده و به این دشت آمده و تلفیقی از نگاه سنتی چند هزار ساله به خورشید را ، بنا بر اعتقادی که خورشید منشا نور ، اثر بخشی ، گرمی و محبت است برروی این سر زمین که پر از معنویت ، تلاش ، کار و انگیزه است شکل گرفته است

فرماندار میبد در ادامه اظهار امیدواری نمود که با عنایت و همکاری که همه خواهند داشت ، بتوانیم 90 مگابایت که یک اتفاق خوب در سطح کشور است را نیز عملی کنیم و انشالله این مراسم اتفاق خوبی باشد برای این پروژه که شکل گرفته و ما با وجود تنگناها و مشکلاتی که وجود دارد، نشان دهیم که می توانیم و می توانیم .

%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B1%DB%B0%DB%B1%DB%B2 %DB%B0%DB%B9%DB%B3%DB%B1%DB%B5%DB%B6

%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B1%DB%B0%DB%B1%DB%B2 %DB%B0%DB%B9%DB%B4%DB%B5%DB%B3%DB%B4

%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B1%DB%B0%DB%B1%DB%B2 %DB%B0%DB%B9%DB%B4%DB%B6%DB%B2%DB%B1

%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B1%DB%B0%DB%B1%DB%B2 %DB%B0%DB%B9%DB%B4%DB%B6%DB%B2%DB%B4

20171012 094626 001

%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B1%DB%B0%DB%B1%DB%B2 %DB%B0%DB%B9%DB%B5%DB%B0%DB%B4%DB%B5

%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B1%DB%B0%DB%B1%DB%B2 %DB%B0%DB%B9%DB%B5%DB%B4%DB%B0%DB%B3

%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B1%DB%B0%DB%B1%DB%B2 %DB%B0%DB%B9%DB%B5%DB%B4%DB%B2%DB%B3

%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B1%DB%B0%DB%B1%DB%B2 %DB%B0%DB%B9%DB%B5%DB%B4%DB%B2%DB%B6

%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B1%DB%B0%DB%B1%DB%B2 %DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B0%DB%B1%DB%B0

%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B1%DB%B0%DB%B1%DB%B2 %DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B1%DB%B3%DB%B8

20171012 100345 001

%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B1%DB%B0%DB%B1%DB%B2 %DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B4%DB%B0%DB%B7

%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B1%DB%B0%DB%B1%DB%B2 %DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B4%DB%B3%DB%B0

%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B1%DB%B0%DB%B1%DB%B2 %DB%B1%DB%B0%DB%B1%DB%B3%DB%B0%DB%B5

%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B1%DB%B0%DB%B1%DB%B2 %DB%B1%DB%B0%DB%B1%DB%B3%DB%B1%DB%B5

%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B1%DB%B0%DB%B1%DB%B2 %DB%B1%DB%B0%DB%B1%DB%B5%DB%B5%DB%B4

%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B1%DB%B0%DB%B1%DB%B2 %DB%B1%DB%B0%DB%B4%DB%B8%DB%B0%DB%B9

%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B1%DB%B0%DB%B1%DB%B2 %DB%B1%DB%B0%DB%B4%DB%B8%DB%B1%DB%B4

%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B1%DB%B0%DB%B1%DB%B2 %DB%B1%DB%B0%DB%B5%DB%B4%DB%B1%DB%B3

%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B1%DB%B0%DB%B1%DB%B2 %DB%B1%DB%B0%DB%B5%DB%B6%DB%B0%DB%B7

%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B1%DB%B0%DB%B1%DB%B2 %DB%B1%DB%B0%DB%B5%DB%B6%DB%B2%DB%B4

niro 01 01

niro 01 02

niro 01 03

niro 01 04

niro 01 05

niro 01 06

niro 01 07

niro 01 08

niro 01 09

niro 01 010

niro 01 011

niro 01 012