مذهبیمقالات

شاه کلید امام صادق علیه السلام برای استفاده بهتر از دنیا

یکی از مباحثی که به صورت گسترده، در آیات و روایات بدان پرداخته شده، مسئله “دنیا” است. قرآن کریم و کتب روایی مشحون است از آیات و روایاتی که هم حقیقت دنیا را معرفی می‌کند و هم از زوایای متعدد، محاسن و معایب و همچنین نحوه صحیح برخورد با آن را به ما می‌آموزد. در این مجال مختصر بر آنیم تا با استفاده از گفتار نورانی امام صادق علیه السلام دیدگاه مطلوب و مورد تایید اسلام نسبت به مسئله “دنیا” را مورد بررسی قرار دهیم.

امام صادق

کدام همّ و غم توست؟

امام صادق علیه السلام در کلامی‌پر مغز می‌فرماید: «هر که بامداد کند و روز را به شب رساند و بزرگترین همّ و غم او دنیا باشد خداى تعالى فقر و پریشانى را جلوى چشمش می‌نهد، و کارش را پریشان می‌سازد، و به جز بدانچه خداوند روزى او کرده است نخواهد رسید، و هر کس بامداد کند و روز را به شب برساند و بزرگترین همّ و غم او آخرت باشد، خداوند توانگرى و بى نیازى را در دلش می‌نهد و کارش را منظم  می‌کند.»(1)
نکته اولی که باید درباره این فرمایش امام صادق علیه السلام بدان توجه داشت این است که چنین نیست هر کس که بزرگترین همّ و غم خود را دنیا قرار بدهد، دچار فقر و نداری ظاهری می‌گردد. خیر، چون مثالهای نقض فراوانی را می‌توان مشاهده کرد که اشخاص با اینکه هیچ توجه و دغدغه ای نسبت به امر آخرت خود ندارند ولی در عین حال از انواع نعم دنیوی بهره مند و برخوردارند. لذا معنای روایت این است که خداوند فقر را در جلوی دیدگان چنین اشخاصی قرار می‌دهد؛ یعنی کاری می‌کند که خودشان را فقیر و نادار ببینند. مبتلا به حرص می‌شوند. دائم خودشان را با افراد ثروتمندتر از خود مقایسه می‌کنند و نتیجتا با اینکه از حیث مادی، افراد غنیّ و بی نیازی هستند ولی فکر و دل و ذهنشان آرام و قرار ندارد.

دو دنیای متفاوت

اگر دو گرگ در گله ی بى شبان رها شوند، یکى از آنها در اوّل گله و دیگری در آخر گله، آن دو گرگ، گله را زودتر هلاک نمى کنند از زمانی که گرگ حبّ مال و حب شرف، دین مومن را می‌درد و آن را تباه می‌کند.»

نکته دیگری که در فهم دقیقتر این کلام امام صادق علیه السلام به ما کمک می‌کند، بررسی جایگاه و حقیقت دنیا است. دنیا طبق آنچه در روایات آمده است، دو معنای کاملا متفاوت و بلکه متضاد دارد که یکی مذموم و مورد سرزنش و نهی واقع شده است و دیگری ممدوح و مورد ستایش و مدح قرار گرفته است.

دنیایی که نباید به سویش رفت

انسان پس از تولد و ورود به دنیا، به واسطه قوای مختلفی که در وجود او به ودیعه نهاده شده است، می‌تواند ابزار و اسباب دنیوی را به خدمت بگیرد و به فراخور هر یک از قوای خود، به لذتی برسد و از التذاذات دنیوی حظّی ببرد. هر بار که انسان از نعمتی دنیوی لذتی می‌برد، طبیعتا در قلب او نسبت به آن لذت و نعمت دنیوی محبت و دلبستگی بوجود می‌آید و هر چه از التذاذات نفسانی و شهوانی بیشتری برخوردار می‌گردد، دلبستگی و تعلق خاطر او بیشتر خواهد شد. به همین جهت است که در روایتی امام کاظم علیه السلام می‌فرماید: «مَثل دنیا، مثل آب دریاست؛ هر چه تشنه از او بیاشامد، تشنگى را زیادتر کند تا اینکه او را بکشد.»(2)
از طرفی انسان فطرتا حبّ به بقاء دارد و از زوال و فنا گریزان است و از طرف دیگر دنیا را محل این لذتها و تعیّشات می‌بیند و مرگ را سبب انقطاع این خوشی‌ها می‌پندارد؛ لذا حتی اگر طبق گفته‌ها و بیانات انبیاء و ائمه علیهم السلام و حکما، در عقل و اندیشه خود، وجود عالم آخرت را تصدیق کرده باشد، تا زمانی که قلبش هنوز دلبسته و در گرو تعلقات دنیوی است، آن علم و تصدیق هم نفعی برایش ندارد.
روایات متعددی  که در مورد ذمّ و سرزنش دنیا وارد شده است همگی مربوط به این جنبه از دنیا است که در واقع مذمّت آن حبّ و دلبستگی قلبی است نه خود اسباب و نعم دنیوی. امام صادق علیه السلام در حدیثی دیگر می‌فرماید: «اگر دو گرگ در گله ی بى شبان رها شوند، یکى از آنها در اوّل گله و دیگری در آخر گله، آن دو گرگ، گله را زودتر هلاک نمى کنند از زمانی که گرگ حبّ مال و حب شرف، دین مومن را می‌درد و آن را تباه می‌کند.» (3)

دنیایی که باید به سویش رفت

هر که بامداد کند و روز را به شب رساند و بزرگترین همّ و غم او دنیا باشد خداى تعالى فقر و پریشانى را جلوى چشمش می‌نهد، و کارش را پریشان می‌سازد، و به جز بدانچه خداوند روزى او کرده است نخواهد رسید، و هر که بامداد کند و روز را به شب برساند و بزرگترین همّ و غم او آخرت باشد، خداوند توانگرى و بى  نیازى را در دلش می‌نهد و کارش را منظم  می‌کند

اما این همه حقیقت درباره دنیا نیست. زیرا به هر حال با همه نقایص و محدودیت هایش، تنها عالمی‌است که به واسطه قوانین خاص حاکم بر آن، قابلیت تربیت و رشد نفوس را دارد. اگر این دنیا نبود، هیچ انسانی نمی‌توانست درجات عالیه کمال را طی کند و به مراتب والای قرب الهی برسد.
شخصی نزد امیر المومنین علیه السلام شروع کرد به مذمت کردن دنیا، شنیده بود که حضرت دنیا را مذمت می‌کند ولی نفهمیده بود که ایشان از چه جنبه ای دنیا را مورد سرزنش قرار می‌دهد. امیرالمومنین علیه السلام در پاسخ به وی فرمود: «إِنَّ الدُّنْیَا دَارُ صِدْقٍ لِمَنْ صَدَقَهَا وَ دَارُ عَافِیَهٍ لِمَنْ فَهِمَ عَنْهَا وَ دَارُ غِنًى لِمَنْ تَزَوَّدَ مِنْهَا وَ دَارُ مَوْعِظَهٍ لِمَنِ اتَّعَظَ بِهَا مَسْجِدُ أَحِبَّاءِ اللَّهِ وَ مُصَلَّى مَلَائِکَهِ اللَّهِ وَ مَهْبِطُ وَحْیِ اللَّهِ وَ مَتْجَرُ أَوْلِیَاءِ اللَّهِ اکْتَسَوْا [اکْتَسَبُوا] فِیهَا الرَّحْمَهَ وَ رَبِحُوا فِیهَا الْجَنَّه؛(4) همانا دنیا “سراى راستى براى راستگویان” است. دنیا ظاهر و باطن خود را به تو نمایانده است و چیزی را از تو مخفی نکرده تا تو را بفریبد. دنیا مى گوید: من همینم که هستم، من محل تغیّر و مرگ و فنا هستم و ثباتى در من وجود ندارد. پس اگر عاقلی نباید به من دل ببندی. دنیا می‌گوید: من را همانطور که هستم درک کن، چرا مى خواهى مرا آنطور که نیستم باور کنى؟ به دیده صدق به من نگاه کن تا ببینی که من هم صادقانه با تو در حال سخن گفتنم. و دنیا “خانه عافیت براى دنیاشناسان” است. کسیکه حقیقت دنیا را بشناسد دیگر مبتلا به امراض قلبی همچون حرص و تکبر نمی‌شود، و خانه بى نیازى براى توشه گیران، و خانه پند، براى پندآموزان است. دنیا مسجد و محل عبادت دوستان خدا، نمازگاه فرشتگان الهى، محل نزول وحى خدا، و جایگاه تجارت دوستان خداست، که در آن رحمت خدا را به دست آوردند، و بهشت را سود بردند. دنیا بازار تجارت اولیاى خداست. اگر بازار نباشد، آیا بازرگان مى تواند بازرگانى کند و سود ببرد؟

محکی برای قلبها

با توجه به آنچه در مورد حقیقت دنیا گفته شد، می‌توان نتیجه گرفت که بیان امام صادق علیه السلام در واقع از جهتی می‌تواند یک میزان برای محک زدن گرایش قلوب و معیار مناسبی برای محاسبه نفوس قرار بگیرد. اگر بزرگترین همّ و غمّ ما در طول زندگی روزمره مان در این دنیا، آخرت و قرب الهی و انجام وظایف شرعی باشد، در حال پیمودن مسیر صحیح هستیم ولی اگر بزرگترین همّ و غمّ ما، احتیاجات و نیازها و خواسته‌‌‌های زندگی روزمره دنیوی باشد، ما در واقع به دنبال دنیای مذموم هستیم و تبعات آن نیز گریبانگیر ما خواهد شد.

پی نوشت:

1. کافی (ط – الاسلامیه) ج2 ص 319
2. تحف العقول، ص 396
3. کافی (ط – الاسلامیه) ج2 ص 315
4. نهج البلاغه، حکمت 131

منبع:سیدعبدالله سیدحسینی- بخش تاریخ و سیره معصومین تبیان

نوشته‌‌‌های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می‌کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه‌‌‌های شما پردازش می‌شوند.

دکمه بازگشت به بالا