تصاویری از خلاقیت های هنری در زمینه نقش های برجسته بر روی سفال

بام میبد :  با داشتن ذهنی خلاق می توان آثار ارزشمند هنری را خلق نمود به طوری که هر بیننده ای را به تحسین وادار کند . قصد داریم با معرفی آثار هنری هنرمندان و معرفی هنرمندان عزیز گامی در جهت اشتغال و کارآفرینی برداریم . تصاویری که ارائه می شود از منصور کارگر بیده  می […]

بام میبد :  با داشتن ذهنی خلاق می توان آثار ارزشمند هنری را خلق نمود به طوری که هر بیننده ای را به تحسین وادار کند .

قصد داریم با معرفی آثار هنری هنرمندان و معرفی هنرمندان عزیز گامی در جهت اشتغال و کارآفرینی برداریم .

تصاویری که ارائه می شود از منصور کارگر بیده  می باشد :

photo 2017 05 23 18 48 23

photo 2017 05 23 18 48 33

photo 2017 05 23 18 48 43

photo 2017 05 23 18 49 37

photo 2017 05 23 18 49 42

photo 2017 05 23 18 49 46

photo 2017 05 23 18 49 51

photo 2017 05 23 18 49 55

photo 2017 05 23 18 50 01

 

photo 2017 05 23 18 50 09