تماس با ما

bamemeybod@gmail.com

کانال بام میبد در سروش:  https://sapp.ir/bamemybod

کانال بام میبد در تلگرام:  https://t.me/bamemeybod

کانال بام میبد در ایتا : https://eitaa.com/bamemeybod

اینستاگرام بام میبد : تماس با ما