پل‌‌‌های ارتباطی پایگاه خبری بام میبد:

bamemeybod@gmail.com

کانال بام میبد در سروش:  https://sapp.ir/bamemybod

کانال بام میبد در تلگرام:  https://t.me/bamemeybod

کانال بام میبد در ایتا: https://eitaa.com/bamemeybod

اینستاگرام بام میبد:  https://instagram.com/bamemeybod

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مرضیه امامی‌میبدی

نشانی دفتر: میبد خیابان امام کوچه پارسا ۴۰ نسترن ۱۰ کد پستی ۸۹۶۱۹۱۳۶۴۱

شماره تلفن برقراری ارتباط با مخاطبان: ۰۹۱۴۰۷۳۱۲۳۲