گروه: تصاویر
تاریخ: ۲۱:۱۷ :: ۱۳۹۷/۱۱/۱۶
تصاویری از نخستین همایش پژواک جبهه مقاومت میبد

نخستین همایش پژواک جبهه مقاومت با حضور حسن شمشادی خبرنگار جبهه مقاومت در مصلی آیت الله اعرافی برگزار شد.

نخستین همایش پژواک جبهه مقاومت با حضور حسن شمشادی خبرنگار جبهه مقاومت در مصلی آیت الله اعرافی برگزار شد.