تاریخ: ۲۳:۲۹ :: ۱۳۹۷/۱۱/۰۵
مریم قانعی اردکانی فعال در رشته هنرهای تجسمی

مریم قانعی اردکانی از سال ۸۵ فعالیت خود را به عنوان مربی هنر با آموزش به کودکان و نوجوانان شروع کرده است. وی همچنین در گروه های جهادی دانشجویی در زمینه طراحی و نقاشی بر روی دیوار در مدارس مناطق محروم نیز فعالیت داشته است.

مریم قانعی اردکانی از سال ۸۵ فعالیت خود را به عنوان مربی هنر با آموزش به کودکان و نوجوانان شروع کرده است.

وی همچنین در گروه های جهادی دانشجویی در زمینه طراحی و نقاشی بر روی دیوار در مدارس مناطق محروم نیز فعالیت داشته است.