گروه: تصاویر
تاریخ: ۶:۴۸ :: ۱۳۹۷/۰۸/۱۳
تصاویری از کارگاه زیلوبافی هفت مروارید میبد

سید محسن فلاح رئیس اداره بهزیستی در کارگاه زیلوبافی هفت مروارید میبد حضور یافت و با بانوان زیلوباف این کارگاه دیدار نمود.