تاریخ: ۶:۱۹ :: ۱۳۹۷/۰۸/۱۳
برگزاری دوره آموزش عکاسی جهت پرسنل مراکز غیردولتی اداره بهزیستی میبد

اداره بهزیستی میبد اقدام به برگزاری دوره آموزش عکاسی جهت پرسنل مراکز غیردولتی روزانه و شبانه روزی تحت تظارت این اداره نموده است.

بام میبد : در این دوره آموزش تعداد ۲۰ نفر از پرسنل مراکز غیردولتی روزانه و شبانه روزی تحت تظارت اداره بهزیستی میبد ، تحت آموزش قرار گرفته و با فنون عکاسی آشنا می شوند.

مربی این دوره آموزش عکاسی که در سالن اجتماعات به مدت ۱۰ جلسه در حال برگزاری می باشد ، فروغ السادات موسوی می باشد.