طریقه دوخت دندان موشی مدرج

آموزش دوخت دندان موشی مدرج از سری آموزشهای مقدماتی سوزن دوزی برگرفته از کانال دائره المعارف سوزندوزی ایرانی در این جا ارائه می شود.

بام میبد : کانال دائره المعارف سوزندوزی ایرانی به مدیریت دکتر مریم فامیل سماک جلالی ، دکتری درجه یک سوزندوزی سنتی ، آموزشهایی در زمینه سوزندوزی  را به رایگان و به صورت تصویری و فایل های ویدیویی جهت آموزش و آشنایی علاقمندان به هنر سوزندازی ارائه می نماید .

قصد آن داریم آموزشهای سوزندوزی با ندریس دکتر مریم فامیل سماک جلالی ، دکتری درجه یک سوزندوزی سنتی را در بام میبد نشر دهیم .

در این جا آموزش دوخت دندان موشی مدرج از سری آموزشهای مقدماتی سوزن دوزی برگرفته از کانال دائره المعارف سوزندوزی ایرانی ، ارائه می شود:

از جایی سوزن را از پارچه بیرون آورده ایم ، دو میلیمتر پایین تر سوزن در پارچه داخل کرده و به فاصله یک کوک از محل قبلی از پارچه بیرون بیرون می آوریم و در مرحله بعد نیز ۳ میلیمتر پایین سوزن را داخل پارچه و بعد به فاصله یک از محل قبلی در بالای کار از پارچه بیرون می آوریم .

برای برای بار سوم نیز ۴ میلیمتر پایین تر سوزن را داخل پارچه کرده و به این ترتیب دندان موشی را می زنیم .

پس از آن دست خود را برمی گردانیم و این باز سه دندان موشی را از بزرگ به کوچک مانند آنچه گفته شد ، بر روی پارچه دوخت می زنیم.

در مرحله بعد از گرداندن دست خود ، سه دندان موشی را از کوچک به بزرگ  می زنیم و به این ترتیب دوخت مدرج دندان موشی را انجام می دهیم.

 

ارتباط با دکتر مریم فامیل سماک جلالی ، دکتری درجه یک سوزندوزی سنتی در ایران : ۰۹۳۸۳۸۸۸۳۰۳

آیدی دکتر مریم فامیل سماک جلالی در شبکه های اجتماعی : maryam_samak@

 

ویدیوی آموزشی دوخت دندان موشی مدرج با تدریس دکتر مریم فامیل سماک جلالی ، دکتری درجه یک سوزندوزی سنتی در ایران